Kurzy programování

Kurz programování v TIA portal S7-1200

Kurz programování v TIA portal V11, díl 1


O čem bude první díl tohoto kurzu? O variantách a aktualizacích TIA Portal, rozšíření nabízeného HW v TIA, přenosu starších projektů z TIA 10.5 do TIA 11, o přenosu S7-300 projektů ze STEP7 do TIA 1 a nakonec o vytvoření migračního souboru a provedení samotné migrace.

tia v11 01

Na podněty a četné dotazy čtenářů a uživatelů software TIA Portal (dále jen TIA), nástroje pro programování PLC Simatic S7 všech řad a ve spolupráci se společností FOXON s.r.o. vznikl tento praktický průvodce pro nastavení a práci s tímto softwarem.

Cílem následujících dílů, jejichž počet bude flexibilně přizpůsoben jednotlivým tématům, nebude výuka kompletního programování v TIA a jeho vlastností, ale právě naopak. Zaměříme se na praktické stránky práce s tímto softwarovým nástrojem hlavně na jeho nastavení, spojení s PLC, aktualizace CPU, hardwarového katalogu, simulátoru atp. To vše pro uživatele, kteří potřebují porozumět TIA, dále ty, kteří se s tímto softwarem setkávají jen občas, a v neposlední řadě pro všechny, kteří o tomto software potřebují něco vědět. Uvítáme jakékoliv vaše ohlasy, abychom mohli eventuálně další díly korigovat.

Téměř všechny obrázky a texty vznikly jedinečně jen pro tohoto průvodce.

Pokud nemáte k dispozici licenci pro TIA portál, bude vám, stejně jako nám, stačit časově omezená verze TIA. Dále je nezbytné poděkovat všem, kteří nám třeba jen na pár hodin umožnili použít jejich stanici s plnou verzí TIA, aby mohly vzniknout patřičné obrázky a vyzkoušení některých postupů.

V závěru každé části najdete poměrně důležité odkazy na stažení posledních verzí software a doplňujících nástrojů, neboť praxe ukazuje, že ne vždy je úplně jednoduché toto najít.

FOXON s.r.o. & Jaroslav Blažek1.1 VARIANTY A OBSAH SOFTWARE TIA PORTAL

Pojmy jako Step7 verze 11, Step7 verze 5.5, TIA portál V11 můžou občas působit rozháraně, proto neuškodí si ihned ze začátku vysvětlit co je co, abychom se později nepletli.

TIA portál je software, který obsahuje několik softwarových nástrojů. Pro programování PLC slouží Step7 V11, vytváření aplikací pro HMI systémy umožní WinCC V11.

V11 v tomto případě znamená softwarovou verzi, TIA portál začínal s verzí 10.5, aktuální je verze 11 a připravuje se verze 12.

V blízké budoucnosti bude pod křídla TIA integrován i nástroj pro parametrizaci Siemens pohonů StartDrive V11, nás to ale zatím zajímat nebude, stačí PLC a HMI systémy.

Pokud tedy budeme v tomto průvodci hovořit o TIA, bude se jednat vždy o TIA portal V11 (Step7 V11 + WinCC V11), jestliže budeme používat pojem Step7, jedná se o klasický Step7 verze 5.4 nebo 5.5.


tia v11 02

Samotný software Step7 V11 a WinCC V11 existuje ve dvou verzích, Basic a Professional. Nejčastěji se nyní používá verze Basic, která je nezbytná pro programování PLC řady S7-1200, verze Professional již umožňuje vytvářet programy a aplikace pro celou řady PLC Simatic tedy S7-300/400. Samozřejmě, že stále je možné pracovat se Step7 verze 5.5 nebo 5.4, jak dlouho bude tento všem známý a velmi rozšířený software k dispozici, záleží i na uživatelích, jestli budou ochotni migrovat k TIA, nebo stále preferovat klasický a spolehlivý Step7. My si také ukážeme, jak se dají/nedají projekty ze Step7 přenést – migrovat do TIA.


1.2 VARIANTY A OBSAH SOFTWARE TIA PORTAL

Pro správné funkce a dostupnosti veškerého nového firmware třeba pro PLC, je nezbytné mít k dispozici poslední verze software TIA.


tia v11 03

Samotná verze 11 již nestačí, v současné době je k dispozici service pack 2, takže vzhůru na něj.

SP2 je k dispozici na webu Siemens zdarma.


tia v11 02

Instalace SP2 není nic na pět minut, již samotný SP2 je velký přibližně 4 GB. Instalátor naštěstí pozná předchozí instalaci a nabídne možné varianty.


tia v11 05

Vyberte si vždy uživatelsky definovanou instalaci, získáte tak detailní přehled o instalovaném software.

Nezapoměňte si povolit i instalaci migračních nástrojů pro PLC programy.


tia v11 06

Hotovo, SP2 je tam. Tím to ovšem zdaleka nekončí, pro konečný úspěch bude nutné ještě něco více instalovat. Proto je důležitý nenápadný odkaz Detailed information about installed software.


tia v11 10

Update 4 pro TIA je zatím poslední kus software, který bude nezbytné instalovat. Opět se jedná o balík programu cca 1,5 GB a stahuje se z webu Siemens.


tia v11 11

Jak je vidět, poslední upgrade kompletního software TIA je v pořádku. Nyní využijeme nenápadný odkaz Detailed information about installed software.


tia v11 12

Něco podobného by mohlo být nyní instalováno na PC, všechny instalované komponenty TIA. Tohle detailní okno s informacemi je velmi důležité pro další instalace jednotlivých komponentů do TIA.


1.3 ROZŠÍŘENÍ NABÍZENÉHO HARDWARE V TIA PORTAL

TIA samozřejmě obsahuje hardwarový katalog, podobně jako Step7, ale jeho doplnění o nové komponenty, nebo chcete-li aktualizace, již probíhá jinak. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ne všechny staré díly lze do TIA dostat, proto se nedivte, že v HW katalogu již nenajdete například starší CPU a podobně. Prostě TIA je primárně určen pro nové projekty s novým hardwarem.


tia v11 20

Tohle je klasická ukázka HW katalogu, který ještě není doplněn o to, co chceme a potřebujeme. Ukážeme si to na novém PLC řady S7-1200 CPU1215 6ES7 215-1AG31-0XB0, které v posledním SP2 a HW katalogu samozřejmě není.

Takhle se do HW nabídky doplní jakýkoliv další díl, který Siemens do TIA nabízí, a je lhostejné, zda se jedná o PLC řady S7-1200, nebo třeba CPU S7-300/400, nebo jakýkoliv jiný díl. Klidně si to zkuste na PLC řady S7-300, je jich v nabídce na webu Siemens několik.

Ti, kteří používají verzi software Basic pro řadu S7-1200, nabídku na vložení PLC Simatic S7-300/400 samozřejmě nenajdou.


tia v11 21

Úplně nejdřív je nutné navštívit web Siemens a tam si stáhnout nové moduly do HW katalogu TIA portálu. To je jeden z nejdůležitějších odkazů, najdete jej proto v závěru dílu. Stahuje se vždy archiv, který si poté rozbalíte někde na disk.

Tento archiv HSP 0026 obsahuje nové CPU pro S7-1200 s novým firmwarem V3.0. My budeme potřebovat naši označenou 6ES7 215-1AG31-0XB0.


tia v11 22

Po rozbalení z archivu vznikne jeden soubor s příponou *.isp11, který již půjde importovat do TIA, jak si ukážeme dále.

U nás ve složce máme ještě další update, hlavně nový HMI panel a GPRS modul. Postupy pro import těchto dalších dílů do TIA jsou shodné. Podle názvu souboru je jasné, pro jaký TIA je určen a co obsahuje.

 


tia v11 23

Pokud jsme před chvílí u okna s detailními informacemi TIA ohledně instalovaných produktů řekli, že jej budeme často potřebovat, tak nyní tento případ nastává.

V záložce Installation of support package nejprve spodním tlačítkem přidáme soubor *.isp11, a pak teprve se nám objeví v nabídce na instalaci v horním řádku. Zatím není nic instalováno, je nutné patřičný soubor označit, a pak použít tlačítko Install.


tia v11 24

Aby instalace vůbec proběhla, je nezbytné po aktivaci instalace celý TIA portal zavřít, teprve pak se instalace řádně rozběhne. Je to trochu krkolomné, jak je vidět, potvrzovací tlačítko je šedé, neaktivní, celé se aktivuje opravdu až po ukončení TIA portalu.


tia v11 25

Za pár minut je ale vše hotovo a můžeme TIA znovu spustit s tím, že už by měla být HW nabídka aktualizována.


tia v11 26

Je to tak, v již známém okně vidíme potvrzení úspěšné instalace. Zatím nemáme instalován nový HMI Basic panel ve třetím řádku, ale k tomu stačí uvedený postup opakovat.

 


tia v11 27

Teď se konečně vrátíme do hlavního prostředí TIA, v nabídce hardware již máme, naši fungl novou CPU S7-1200 CPU1215 6ES7 215-1AG31-0XB0.

 


tia v11 28

Po vložení nové stanice do hardware TIA již s touto pracujeme klasicky jako s předchozími modely.

Mimochodem tato CPU je bezvadná například v tom, že má 2x Ethernet port, není proto nutné používat hub při verze připojení HMI panelu k PLC.1.4 PŘENOS STARŠÍCH PROJEKTŮ S7-1200 Z VERZE TIA 10.5 DO TIA V11

Obecné oficiální informace téměř vždy tvrdí, že přenést, neboli migrovat do TIA V11 se dá téměř jakýkoliv projekt jak pro S7-1200, tak pro S7-300/400. Praxe bude asi tak někde uprostřed, migrace z TIA V10.5 bude více méně bezproblémová, migrovat projekty vytvořené ve Step7 se bude spíše jen individuálně.


tia v11 30

Vezmeme jednodušší zkušební projekt pro PLC Simatic S7-1200 a zkusíme jej otevřít v TIA V11. TIA pozná, že se jedná o projekt vytvořený ve starší verzi TIA a konvertuje jej do složky s přidaným názvem V11 SP2 Update 4. Takže o původní projekt nepřijdete.


tia v11 31

Chvilku to trvá, opět bude důležité si například ve starší verzi udělat projekt hlavně s vlastními používanými funkčními bloky pro S7-1200, a ty konvertovat do nové verze TIA. Nikdo je přece nechce psát znovu.


tia v11 32

Po konvertu je nezbytné nový projekt zkompilovat.


tia v11 33

Kompilátor celý projekt překontroluje a na chyby nás upozorní.

Vyzkoušejte si to několikrát a uvidíte, že to není zase tak marné. Na druhé straně při konverzi z TIA verze 10.5 do verze 11 se snad ani nějaké potíže očekávat nedají, to by mělo fungovat na 100 %.


tia v11 34

Také samotná kompilace chvilku trvá.


tia v11 35

Při takovém kousku programu ani žádné chyby nečekejte. Každý projekt má ovšem svá specifika, takže každá konverze bude jiná.

Je to potřeba vše vyzkoušet a v případě potíží zvážit, zda to stojí za to. Na PC můžete mít totiž instalovány obě Basic verze TIA, jak starší 10.5, tak verzi 11, takže případné opravy na projektu starší verze jsou pak v praxi jednodušší udělat v původním platném programu s TIA.


1.5 PŘENOS S7-300 PROJEKTŮ STEP7 DO TIA V11 NA JEDNÉ STANICI

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, migrovat projekty vytvořené ve Step7 V5.x se bude asi jen výjimečně. Spíše jen funkční bloky vytvořené pro Step7 a používané ve stovkách programů a strojů budou mít nějaký reálný smysl pro migraci v případě, že byste z nějakého důvodu chtěli opustit klasický Step7 a začít vše dělat v TIA. Pro úspěšnou migraci bude nezbytné SW vybavení, ne všechno je možné úspěšně migrovat a existuje spousta omezení.


tia v11 40

Připravili jsme si opět jednodušší projekt ze Step7 V5.4 +SP5, což je nejnižší možná verze pro migraci projektů do TIA. Využijeme k tomu v TIA menu Migrate project...


tia v11 41

Vybereme Step7 projekt a zvolíme také cíl pro nově vytvořený projekt. Velmi důležité je rozmyslet si, zda chceme konvertovat i hardwarovou sestavu, nový TIA totiž všechen hardware nepodporuje, mnohokrát ale stačí jen program, HW se stejně použije nový.

Jinak řečeno, migrovat ze Step7 do TIA je možný jen projekt, který obsahuje podporovaný hardware v TIA. Dále nelze migrovat multiprojekty, musíte původní projekt rozdělit atp.

Klidně si vyzkoušejte nejprve projekt bez hardware, nemusí totiž fungovat ani jedno ani druhé. Seznam podporovaného HW pro migraci do TIA je v odkazu na konci. Pokud ovšem potřebujete konvertovat projekt včetně hardware, nezbude vám nic jiného, než v původním Step7 projektu nahradit starší hardware podporovaným hardwarem v TIA podle uvedeného seznamu.


tia v11 42

Takhle při migraci ze Step7 pravděpodobně většina z vás skončí.

Je jistě překvapivé, že TIA vyžaduje ještě instalaci původního Step7. Pokud na PC není, což může být dost obvyklá situace, kdy si zákazník koupí jen TIA s tím, že si, co bude potřebovat, zkonvertuje ze starších projektů, tak nezbude opravdu nic jiného než instalovat další Step7, nebo použít postup uvedený v následující kapitole.

Obdobné je to při migraci integrovaného projektu HMI s WinCC flexible 2008 SP2.


1.6 VYTVOŘENÍ MIGRAČNÍHO SOUBORU S7-300 NA PC STANICI STEP7 PRO JINÉ PC S TIA V11

Existuje ovšem ještě další způsob konvertu projektu, a sice vytvořit patřičným nástrojem na jiném PC kde funguje starší Step7 soubor projektu, konkrétně s příponou *.am11, ten pak nahrát do našeho PC a zkusit zkonvertovat do TIA. Je to cesta elegantnější a hlavně nevyžaduje instalaci a licenci na Step7.


tia v11 50

Softwarový nástroj Migration Tool TIA ... se sice instaloval zároveň s TIA, ale na instalačním CD ve složce Support je i jeho samostatná verze, určená třeba právě k instalaci na stanici, kde je jen Step7. Stačí jej nainstalovat, je to za několik minut.


tia v11 51

Samotný nástroj má jen tohle jednoduché okno, kde postačuje vybrat projekt Step7 a zadat cestu kde se vytvoří požadovaný soubor *.am11, která již půjde migrovat do TIA. Opět je důležitá volba pro možnost přidat do migračního souboru i hardware.


tia v11 52

Migrační soubor se vytvoří překvapivě během pád desítek sekund a není ani veliký. Pro nás je soubor bez hardware, neboť původní projekt obsahuje nepodporované PLC.


tia v11 53

Pokud se při vytváření souboru nástroji něco nelíbí – projekt obsahuje nepodporovaný hardware a tak dále, příčin, které vedou k přerušení je dost a dost, vytváření migračního souboru se ukončí.

Migrace například nepodporuje option Drive ES v původním Step7 projektu.


1.7 MIGRACE S7-300 PROJEKTU ZE SOUBORU PC STANICE STEP7 DO JINÉHO PC S TIA V11

Během několika pokusů z předchozí kapitoly přijdete na to, co a jak, takže bezchybný *.am11 soubor jistě máte vytvořen.

 


tia v11 60

Opět přes příkaz migrace v TIA načteme náš *.am11 soubor. Povšimněte si, že můžeme do TIA načíst jak *.am11 soubor, tak soubor projektu *.s7p.


tia v11 61

Konečně je migrace projektu S7-300 ze Step7 do TIA úspěšná.

Po migraci je vhodné projekt a jednotlivé bloky zkompilovat, pak nám kompilátor přesně ukáže, kde nesouhlasí formát čísla, který ve Step7 prošel, ale tady trochu zlobí.


tia v11 62

Symbolika se migruje bez potíží. Protože jsme neměli v souboru hardware, nástroj si vytvořil CPU315-2DP jako nespecifikovanou stanici, neboť do ní potřebuje vložit PLC program, datové bloky atd.


tia v11 63

Nejdůležitější je ale migrace PLC programu a programových bloků. Tady se nevyskytl žádný zádrhel, pokud je již migrační soubor vytvořen, vždy se něco importuje, i když se občas objeví drobné chybky.

To uvidíte sami, co prošlo ve Step7, nemusí projít v TIA. Zcela jistě si to zkuste i se složitými kusy programu, abyste přesně zjistili, co a jak funguje.


tia v11 64

Na závěr si ukážeme, že i kus PLC programu migroval do TIA včetně všech komentářů přesně tak, jak jsme potřebovali.


Zkoušejte si vše několikrát, hlavní je dokázat program otevřít, nebo úspěšně migrovat do TIA. V dalším díle si například ukážeme, jak vytvořit funkční spojení mezi PLC a TIA na PC stanici pro nahrání konfigurace a PLC programu do PLC a třeba práci se simulátorem, pokud nemáme k dispozici PLC nebo funkční spojení.

Autor: Jaroslav Blažek, blaja.cz


Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2020

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu