Kurzy programování

Kurz programování WinCC Flexible

Kurz WinCC Flexible, nástroje k vytváření aplikací pro HMI Siemens, díl 5


V páté části našeho kurzu se naučíme práci s grafikou a textovými poli. Ukážeme si, jak efektně měnit obrázky na stav proměnných v PLC a také jak používat textové pole.

 

 5.1 PŘÍPRAVA OBRÁZKU K POUŽITÍ V PROJEKTU A NA HMI

Jednoznačně nejefektnější v aplikacích s grafickými panely jsou animace s obrázky. I taková změna barvy signalizační LED je v podstatě animace. Je ovšem nutné připomenout, že animace uvedené v tomto díle se dají dosáhnout různými způsoby, my si ukážeme a naučíme se ty nejschůdnější.


5flexible01

Vytvoříme si v libovolném datovém bloku PLC osm komentovaných bitů, které budeme pro tento díl kurzu používat. U nás je to konkrétně datový blok 11, bajt 62. Celý bajt později použijeme i jako proměnnou.


5flexible02

Dále je vhodné založit si vlastní grafiku obrázků, což pro nás není nic jiného, než cesta ke složce s grafickými obrázky, které budeme chtít používat v projektu. Ideální je mít ji na jednom místě a používat pro všechny projekty. Vlastní obrázky si vytvoříte v běžném grafickém editoru, nebo použijete z jiných projektů. Existují i další cesty, ale ty zmiňovat nebudeme.

Dobrý vlastní archiv je základ pro vytváření slušných aplikací.


5flexible03

Nebo použijeme oficiální knihovnu z WinCC Flexible (eventuálně z jiných nástrojů), což je jen soubor knihovny s příponou WLF.

Ne vždy jsou ale grafické prvky z těchto knihoven k použití, projděte si to sami a uvidíte.


5flexible04

Ovšem nejdříve si grafické prvky, pokud je již nemáte odladěné, vyzkoušíme, jak budou na obrazovce HMI vypadat. Záleží na rozlišení obrazovky a velikosti vlastního obrázku. Připravili jsme si jednoduché LED signálky v různých velikostech z různých zdrojů, přičemž náš panel disponuje rozlišením 640×480 pixelů při 256 barvách, což není nic závratného. Je ale důležité mít tohle na paměti, abychom zbytečně nevytvářeli obrázky s velkou barevnou hloubkou, ty se pak zobrazují škaredě.


5flexible100

Takhle pak vše bude vypadat po přenesení projektu do HMI. Je vidět, že dost použitelné jsou obrázky velikosti 12×12 nebo 20×20. Opravdu si nejprve obrázky vyzkoušejte na HMI, konkrétně zde, při tomto relativně malém rozlišení a 256 barvách, jich spousta vypadá hrozně.

1 Hz je blikající bit z PLC, který pro ukázku také navážeme na naši grafiku.


5.2 ZMĚNA VIDITELNOSTI OBRÁZKU NA STAV BITU


5flexible10

Jednou z variant, jak změnit obrázek, je nastavit mu viditelnost na hodnotu proměnné z PLC, tedy na hodnotu bitu. Vybereme si dvě LED, zelenou a šedou, které si zkopírujeme z našeho rámečku někam na plochu.


5flexible11

Každé z těchto LED přiřadíme ve vlastnostech viditelnost na náš bit 1 Hz, takže by měly pěkně blikat. Jediný rozdíl mezi oběma objekty bude ve stavu, který u první LED bude viditelný, u druhé naopak (Object state).

Jestliže je necháme pěkně od sebe, uvidíme je pak blikat podobně jako návěští u kolejí.


5flexible12

Vyzkoušíme a poté blikající LED zkopírujeme a přesuneme přesně na sebe. Výsledný efekt bude pak změna barvy LED mezi šedou a zelenou v rytmu našeho tagu 1 Hz.


5flexible101

Jestliže máte vše v pořádku, uvidíte na HMI něco podobného. Na stav H jsou LED zelené, na L pak šedé a stav se mění v periodě 1 Hz. Tohle řešení se používá například u grafického zobrazení cesty materiálu a podobně.

Dalších tří LED vpravo si nevšímejte, jsou již přichystány na další kapitolu.

Viditelnost obrázku nebo jakéhokoliv objektu, například zadávacího pole proměnné, je možné použít například při režimu seřizování stroje, kde se teprve pak objeví ty správné zadávací pole proměnných, nebo dokonce zpřístupní celé další obrazovky.


5.3 VYTVOŘENÍ GRAFICKÉHO LISTU PRO ZMĚNU OBRÁZKU


5flexible20

Pomocí viditelnosti vytvoříme pouze dva stavy obrázků (vícestavová grafika je již komplikovaná), proto se naučíme raději využívat systém grafických listů, což není nic jiného, než jen tabulka, ve které přiřadíme libovolné proměnné grafické prvky. To budou ty tři LED vpravo, zelená, šedá a červená.


5flexible21

V menu vlevo otevřeme seznam grafických listů a vytvoříme nový LED_S_R_Z, tedy šedá, rudá a zelená. To je velmi využívaná situace, neboť například pro status pohonu jsou dva stavy málo, tři už akorát a čtyři se také dají využít. Zvolíme jen, jestli se má grafika měnit na bit, bity, nebo na velikost proměnné v určitém rozsahu. Tohle je velmi důležité, vyzkoušejte si všechny varianty.


5flexible22

Následně ke každému stavu proměnné přiřadíme vlastní obrázek. Jestliže nechcete obrázek hledat, přeneste si jej někde na obrazovku v projektu, pak se objeví v nabídce. Proto jsme si naše tři LED umístili na obrazovku, pak je samozřejmě smažeme.


5flexible23

Pořadí sepnutých bitů nyní určuje zobrazení obrázku s LED. Ve výsledku pak bude na panelu mít LED tři stavy, vypnuto šedá, porucha červená a chod pohonu zelená.

Není problém si přidat třeba modrou pro nějaký další stav.


5flexible24

Než tohle zrealizujeme, vytvoříme si tagy do PLC na nějaký bajt a jeho jednotlivé bity. Bude to do datového bloku 11, bajt 62, jak jsme si jej deklarovali na začátku lekce.


5flexible25

Abychom opravdu porozuměli principu a nevyšli ze cviku, uděláme si ještě tři tlačítka, kde každým budeme nastavovat jeden bit. Nad nimi pak máme celý bajt, abychom ihned viděli, co a jak.

Všimněte si, že je také důležité při nastavení jednoho bitu na stisk tlačítka, další bity resetovat.


5flexible26

Jakmile máme vše připraveno, vložíme na obrazovku z menu vpravo grafické pole, což se v různých softwarech pro HMI jmenuje i jinak. Pro nás to je a bude grafické pole.


5flexible27

V jeho vlastnostech nastavíme, jaký grafický list se bude v tomto poli používat (LED_S_R_Z), a hlavně, který tag jej bude ovládat (BYTE_62).


5flexible28

Grafický list si přidáme vedle statusu našeho bajtu a můžeme si vše vyzkoušet. Jestliže jsme neudělali chybu, bude LED měnit barvu podle stisknutých tlačítek.


5flexible25

Na konec si přidáme ještě jedno tlačítko reset, abychom viděli, co se stane, když nebude aktivní ani jeden bit. To si už ale vyzkoušejte sami.


5flexible102

Takhle to pak vypadá na panelu, pokud jste postupovali správně. BIT_1 nastavuje červenou barvu LED.

Použití grafických listů má obrovskou výhodu v tom, že odladíte jeden, pak jej již používáte kdekoliv v projektu a změníte u něj jen tag, tedy proměnnou, odkud se bude ovládat.


5.4 DALŠÍ DROBNÉ MOŽNOSTI GRAFIKY A IMPORT FOTOGRAFIE


5flexible30

Jedna z efektních ukázek použití grafické LED, a sice modrá signálka mění svou velikost, čímž můžeme signalizovat třeba chod PLC. Ve skutečnosti pak bude celkem efektně pulzovat.


5flexible31

Pokud si přece jen vložíte na panel skutečný obrázek (fotografii), tak bude vypadat asi takhle. Je celý ořezaný na 256 barev a vypadá děsně. Tohle je ale starší panel, novější verze již mají jak rozlišení, tak počet zobrazených barev, mnohem vyšší.


5.5 POHYB GRAFIKY (OBJEKTU) NA OBRAZOVCE PODLE HODNOTY PROMĚNNÉ


5flexible40

Rozpohybovat grafiku na obrazovce může být ze začátku efektní, ovšem dejte si pozor, ať to nevypadá jako u kolotoče.

Libovolný obrázek, v tomto případě čárový kód, se pokusíme podle hodnoty proměnné v bajtu 62 přesunout jinam. Ve vlastnostech obrázku si vybereme horizontální animaci a WinCC Flexible nám okamžitě ukáže směr pohybu obrázku. My si ukážeme, jak jej plynule přesouvat na hodnotu proměnné 0 až 100 v bajtu 62, kterou budeme měnit přímo z HMI.


5flexible41

Opět ve vlastnostech obrázku a jeho horizontálního pohybu nastavíme tag proměnné, hodnotu od–do a upravíme koncovou polohu.


5flexible103

Asi takhle by to mělo vypadat. Obrázek se posune na polohu podle velikosti proměnné, kterou si můžeme zadat – nyní má hodnotu 11.


5.6 VLOŽENÍ A NASTAVENÍ BARGRAFU DO PROJEKTU


5flexible50

Ne vždy je efektní pohybovat obrázkem, mnohdy stačí páskový ukazatel, bargraf, který lépe zobrazí třeba výšku hladiny v nádrži a podobně. Nastavení bude obdobné jako u pohybu obrázku, jen nyní na plochu vložíme z nabídky nástrojů bargraf.


5flexible51

U vlastností bargrafu je více možností nastavení, ovšem nejprve je nezbytné zadat rozsah proměnné pro polohu pásku a samozřejmě tag, tedy proměnnou. Necháme si stejnou, jako máme pro pohyb obrázku, BYTE_62, abychom viděli, co a jak.


5flexible52

Dále stanovíme orientaci, tedy chceme vodorovný pásek a polohu měřítka. Sami si dále projděte celé nastavení a upravte barvy pásků, případné limity, velikost, 3D prolis a podobně.


5flexible104

Výsledek kontrolujeme po nahrání projektu přímo na panelu.5.7 SPOJENÍ GRAFIKY A PŘEPÍNAČE


5flexible60

Pro nastavení proměnné se naučíme použít objekt přepínače a jeho spojení s grafikou. Jako obvykle jej z nástrojů přetáhneme na obrazovku.


5flexible61

Opět si ale zkusíme ještě vložit na plochu obrázky, které budeme chtít mít na přepínači. Bude to start a stop pro nastavení jednoho bitu, a tím třeba spouštění dopravníku.


5flexible62

Ve vlastnostech přepínače nastavíme typ s grafikou a přes roletové menu vybereme naše dva obrázky pro stav zapnutí a vypnutí. Nezapomeneme také přiřadit tag, připojíme si jej na BIT_2, tedy ten, který nám ovládá zelenou LED v našem grafickém listu.


5flexible105

Výsledek by pak měl vypadat asi takhle. Proti tlačítku pro nastavení bitu stačí u tohoto přepínače jen přiřadit tag.

U některých nástrojů se nastavuje ještě chování přepínače, jestli má držet stisknutý, nebo se vracet do nulové polohy a podobně.5.8 NAVÁZÁNÍ TEXTU NA PROMĚNNOU

Na závěr si ukážeme, že podobně jako grafický list funguje také textový list v projektu WinCC Flexible. Nebudou se nám měnit obrázky na hodnotu proměnné, ale přímo texty. Dá se to využít jako informační hlášení, když se vám zdá použití alarmů a varování složité. Mimochodem, alarmům a hlášením se budeme věnovat v některém z dalších dílů kurzu.


5flexible70

Obdobně jako grafický list jsme vložili do grafického pole, tak textový přiřadíme v poli symbolů. To nejprve přesuneme jako objekt na obrazovku.

Dříve se to jmenovalo opravdu textové pole.


5flexible71

Pro editaci textových listů slouží obdobné menu v hlavní struktuře projektu WinCC Flexible.


5flexible72

První část nastavení je úplně shodná s deklarací grafického pole, také zvolíme, na co bude pole reagovat. Nyní zkusíme jen jeden bit, i když máme na výběr bity, nebo přímo velikost proměnné.


5flexible73

Jednoduše ke stavu bitu 0 nebo 1 si napíšeme do sloupce Entry text, který se nám bude zobrazovat v poli na panelu.


5flexible74

Naše textové pole můžeme mít také ve stavu In/Out, tedy že přes něj můžeme proměnnou měnit. Uvidíme v závěru.


5flexible75

Nyní stačí už jen přiřadit náš správný textový list text k tomuto poli a samozřejmě správný tag do PLC.


5flexible76

Text z textového pole se zobrazuje také v poli na obrazovce projektu. Nahrajeme vše do panelu a vyzkoušíme.


5flexible106

Mělo by vám to fungovat takhle, text v poli se mění v závislosti na stavu druhého bitu v bajtu 62.

Pokud na pole poklepeme, otevře se okno, kde přímo vybereme patřičný text a po jeho potvrzení se nastaví proměnná na hodnotu přiřazenou tomuto textu. Vyzkoušejte si to pořádně s více řádky, přijdete třeba na to, že je dobré mít definované také prázdné pole a podobně.


5flexible107

Naše textové pole můžeme mít také ve stavu In/Out, tedy že přes něj můžeme proměnnou měnit. Uvidíme v závěru.

 


S grafikou se dají dělat kouzla, ale mějte na paměti, že v praxi jsou mnohdy důležitější údaje na displeji, než pohybující se obrázky. Na druhé straně grafika je vaše vizitka a každý, kdo tohle dělá, má svůj vlastní rukopis. Takže si vyzkoušejte všechno možné, co vám půjde, a získáte aspoň základní přehled o grafických možnostech WinCC Flexible a Siemens HMI panelů.

Autor: Jaroslav Blažek, blaja.cz


Užitečné odkazy k tématu 5. dílu WinCC Flexible

HMI panely Siemens – přehled česky

WinCC Flexible – přehled česky

Související produkty

2 975.40 Kč (bez DPH)
8 775.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu