Návody

Návody a postupy

Jak aktualizovat hlavní verzi firmware v modemech eWON určených pro vzdálenou správu přes program eBuddy


Průmyslový modulární modem eWON Flexy a modem eWON Cosy 131 mají kromě klasické aktualizace firmwaru ještě funkci obnovy (Flexy Recovery), která znamená úplnou aktualizaci a čistou instalaci firmware a operačního systému.

 


K čemu slouží obnova Flexy?

Může být provedena pro obnovu poškozeného zařízení eWON Flexy nebo eWON Cosy 131.

Je nutná pro upgrade na novou hlavní verzi firmware, jako je např. aktualizace z verze firmware 7.# na 8.#.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete použít obnovu Flexy k upgradu na novou hlavní verzi firmwaru, nezapomeňte vytvořit zálohu před zahájením procesu obnovy. V rámci obnovy Flexy budou smazána všechna nastavení Flexy. Po dokončení procesu obnovení Flexy budete muset obnovit zálohu.

Aktualizace Firmware

1. Stáhněte si soubor Firmware obnovy Flexy.

Existují dvě možnosti, jak stáhnout soubor Firmware obnovy:

A) Pomocí položky Update eBuddy v menu eBuddy (je nutné připojení k internetu).
     V režimu List:

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img01


V režimu Wizard:

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img01b

eBuddy pak nabídne aktuálně dostupný Firmware. Zvolte verzi Firmware a klikněte na tlačítko Další.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img02

B) Prostřednictvím webové stránky pro manuální stažení firmware – Manual firmware download webpage.

Na této stránce zvolte Flexy Recovery, verzi Firmware Revision (nejlépe poslední verzi) a klikněte na tlačítko Download.

Do počítače se vám stáhne soubor s příponou .ebu.

Tento soubor zkopírujte do adresáře eBuddy Firmware (C:Program Files[x86]eBuddyFirmware).

Poznámka: V případě, že adresář Firmware neexistuje, vytvořte svůj vlastní.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img03

 


Obnova Flexy


ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img04

Tato operace vyžaduje LOKÁLNÍ připojení k modemu eWON. Mezi modemem eWON a vaším počítačem MUSÍ být použit switch!

! Po provedení obnovy Flexy je povinné provést Reset LEVEL 2!

1. V eBuddy přepněte do List režimu v menu View – List Mode (operaci obnovy Flexy lze spustit pouze z tohoto režimu).

2. Vyberte menu Tools – eWON Recovery.


3. Poté budete vyzváni k výběru eWON modemu ze seznamu, který se otevře po stisku tlačítka Browse. V případě, že váš eWON není v seznamu, stačí dopsat jeho sériové číslo. Pokračujte tlačítkem Další a postupujte podle pokynů v následujících oknech.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img05

4. Varování, že při obnově dojde ke ztrátě dat.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img06

5. Volba nového firmware.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img07

6. Začátek obnovy –v POZOR – čtěte následující pokyny pozorně před provedením akce.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img08

Jakmile se zobrazí tato zpráva na obrazovce, vypněte napájení modemu eWON (např. vytažením konektoru), stiskněte a držte (např. tužkou) Reset tlačítko (označení BI1 vedle SD slotu) + zároveň zapněte napájení modemu, stále ještě držte Reset a čekejte, až se objeví další dialog. Pokud tento dialog nezmizí do cca 20 sekund po restartu modemu, došlo k nějaké chybě – zkontrolujte kabely a zkuste znovu projít celý tento bod postupu.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec schema01

7. Jakmile eBuddy detekuje, že eWON je v režimu obnovení, stiskněte tlačítko Reset ještě dvakrát za sebou pro spuštění obnovy.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img09

8. Obnova automaticky pokračuje.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img10

9. Pokud eBuddy zjistí, že na vašem modemu eWON musí být nainstalována nová verze programu Bootloader, spustí jeho aktualizaci a zobrazí následující zprávu:

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img11

10. Proces obnovy je třeba znovu restartovat – stiskněte tlačítko Restart Recovery Procedure a počkejte, až bude postup obnovy pokračovat:

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img12

11. Dokončete operaci provedením resetu 2. úrovně. Vypněte napájení modemu eWON, stiskněte a držte Reset tlačítko + zároveň zapněte napájení modemu, stále ještě držte Reset a čekejte, až se rozsvítí červená USR LED dioda na dobu cca 30 sekund. Pak uvolněte tlačítko Reset. Po několika sekundách by se USR LED dioda měla rozblikat zelenou barvou a postupně zpomalit na blikání po cca 1 sekundě.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img13

12. Pro zahájení práce s modemem eWON vypněte a znovu zapněte jeho napájení.

13. Tlačítkem Dokončit ukončete dialog eWON Recovery Wizard.

14. Protože došlo ke smazání všech nastavení, modem je opět v továrním nastavení a jeho IP adresa je 10.0.0.53.

ewon modem flexy recovery firmware foxon liberec img14

15. Před použitím se musí modem znovu nastavit. Případné zálohy lze nahrát pomocí Restore příkazu v menu eBuddy.

16. Nastavení modemu zkontrolujete nejrychleji přihlášením přes jeho IP adresu zadanou do internetového prohlížeče.

Související produkty

15 661.50 Kč (bez DPH)
13 223.50 Kč (bez DPH)
11 607.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu