Návody

Návody a postupy

Vzdálená správa PLC Simatic S7-300/-400 přes modem eWON 500 MPI

V tomto dokumentu vám ukážeme, jak správně nastavit konfiguraci MPI-Ethernet brány eWON 500 MPI pro vzdálený přístup na PLC Siemens Simatic S7-300/400 (platí také pro modemy eWON typu 2001 MPI, 2101 MPI, 4001 MPI a 4002 MPI).

Software/hardware potřebný k testu

 • PLC Simatic S7 CPU 315-2DP (zdroj reálných dat)
 • Hardware MPI – Ethernet brána eWON 500 MPI
 • OPC Server Kepware KepServerEx Simatic S7 TCP/IP – verze V 4.264.398-U
  (2hodinová verze zdarma ke stažení na našem e-shopu)
 • OPC server pro Siemens S7/S5 Deltalogic, verze B – verze 3.1
  (15minutová verze zdarma ke stažení na našem e-shopu. 30denní testovací licence k dispozici na vyžádání)
 • STEP 7 – verze V5.1 + SP 6

Příklad řešení

 • Spojení eWON 500 MPI a OPC serveru je ideální řešení pro sběr dat z PLC Simatic S7-300/400 do sítě Ethernet a následné zpracování dat v OPC serveru, případně dalších programech. Není třeba kupovat drahý Ethernet modul k PLC Simatic S5/S7. Potřebujete pouze jeden volný MPI port na PLC S7.
 • eWON MPI je dále vhodný prostředek pro vzdálenou správu PLC Simatic S7 z programu STEP7, s velmi rychlou odezvou online dat. Navíc lze eWON nakonfigurovat pro zasílání alarmů hlídaných hodnot na e-mail nebo SMS.
 • Data z OPC serveru může dále zpracovávat jakýkoliv software program typu OPC klient (řídící a vizualizační programy, archivace dat, trendy, reporty apod.).
 • Použitý OPC server můžete také využít ke sběru a zpracování dat z dalších PLC Simatic S5, S7-200, S7-300 a S7-400 přes ostatní komunikační rozhraní.

Obsah:

 


NASTAVENÍ MPI – ETHERNET BRÁNY EWON 500 MPI


Nainstalujte nástroj eBuddy, sloužící k nastavení Ethernet brány eWON 500 MPI. K dispozici je jako soubor eBuddySetup.exe na instalačním CD (adresář eWON_500MPIsoftware) nebo zdarma ke stažení na našem e-shopu. Připojte eWON 500 MPI pomocí MPI kabelu k MPI portu PLC a Ethernetový kabel zapojte do switche. Modem eWON je možné napojit také napřímo k PC přes křížený Ethernet kabel.

Nejdříve musíte zjistit nebo nastavit IP adresu Ethernet brány eWON 500 MPI.

obr 00

NASTAVENÍ IP ADRESY MPI – ETHERNET BRÁNY EWON 500 MPI


obr 01

Spusťte nástroj eBuddy pomocí zástupce na ploše.


V hlavním okně zvolte Set IP Address.

obr 02

Zadejte sériové číslo zařízení eWON nebo pomocí tlačítka Browse... vyhledejte zařízení připojená v Ethernet síti.

obr 03

Nalezené zařízení eWON je zobrazeno v následujícím okně. Vyberte jej a stiskněte tlačítko OK.

Doporučujeme konzultovat následující nastavení s administrátorem vaší sítě!

obr 04

Zadejte novou IP adresu zařízení eWON (jedná se o statickou IP adresu, kterou vám přidělil váš administrátor sítě) a masku sítě, do které je připojen převodník.

Doporučujeme konzultovat následující nastavení s administrátorem vaší sítě!

obr 05

Po stisku tlačítka Další se spustí aktualizace nastavení zařízení eWON. Po úspěšné aktualizaci stiskněte tlačítko Dokončit.

obr 06

V hlavním okně aplikace eBuddy je zobrazeno aktuální nastavení zařízení eWON.

obr 08

obr 07

 


SLEDOVÁNÍ KOMUNIKACE DAT POMOCI INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE


Otevřte si internetový prohlížeč, do pole adresy napište IP adresu zařízení eWON a stiskněte Enter. V našem testu je to IP adresa: 192.168.2.156.

obr 09

Standardní nastavení přihlašovacích údajů k zařízení eWON (výrobcem přednastavené): Pokud přihlášení proběhlo správně, zobrazí se následující vstupní stránka. Pro nastavení komunikace se Siemens zařízením vyberte v menu tlačítko Configuration. Uživatelské jméno: adm Heslo: adm.

obr 10

 

obr 11

Na další stránce vyberte v menu tlačítko IO Server Config a v rozbalovacím poli zvolte S73&400 (neboť konfigurovat připojení PLC Simatic S7-300/400).

Destination MPI Node = adresa PLC v síti MPI Baud Rate = přenosová rychlost použitá v síti Reply Timeout = časový limit pro spojení se zařízením (hodnotu můžete zvětšit, pokud se vyskytnou problémy s komunikací, např. při delší době odpovědi) MPI Address = adresa eWON zařízení v síti MPI MPI Highest Station Address = nejvyšší adresa použitelná v síti (stejná hodnota musí být nastavena u všech účastníků) Global Device Address = zadejte řetězec: “MPI, adresa PLC v síti MPI “ Poll Rate = interval aktualizace hodnot pro proměnné zvoleného topicu.

obr 12

V okně zadejte následující parametry, zvolte topic a pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Update Config.

obr 13

Úspěšná změna nastavení je signalizována následující obrazovkou.

obr 14

Pro nastavení žádaných veličin zvolte v menu tlačítko Tag Setup a na další stránce tlačítko Create New Tag (like first selected).

obr 15

Tag Name = jméno proměnné Server Name = jméno serveru nastaveného v minulých krocích Topic Name = jméno topicu Address = adresa proměnné ve speciálním formátu (viz následující odstavec) Type = typ proměnné eWON value = eWON může upravit a zobrazit načtenou hodnotu dle vzorce y=kx+q Force Read Only = v případě zaškrtnutí této volby není možné daný Tag pomocí eWON přepsat

obr 16

Adresu proměnné uvádějte v následujícím formátu:

Důležité: Všechny adresy jsou vždy v bytech (s výjimkou Counter a Timer, které jsou objekty). Poznámka: Datový typ může být vynechán a automaticky bude použit typ tučně uvedený (s výjimkou DB, který vždy musí mít uvedený datový typ). Typy paměti Datové typy.

TAB1

Příklady adres proměnných: MW4 = Word na adrese 4 (v bytech) ve vnitřní paměti CS1 = čítač 1, čtený jako znaménkový Word DB2L5 = DWord na adrese 5 (v bytech) v datovém bloku 2 IB3 = Byte na adrese 3 (v bytech) v oblasti diskrétních vstupů.

TAB2

Poznámka: Podrobné informace naleznete v dokumentaci 2_eWON General User Guide.pdf, kapitola 5.12.3 Tag name convention.

obr 17

Na následující stránce vyberte v menu tlačítko Main menu > View I/O. Novou hodnotu z pole New Value můžete zapsat kliknutím na slovo Update. Poznámka: Pokud se na stránce neobjeví nová hodnota, aktualizujte stránku tlačítkem Refresh aplikace internetového prohlížeče a znovu vstupte na stránku tlačítkem View I/O. Pozor: v případě zapsání nové hodnoty do proměnné zapíšete novou hodnotu přímo do PLC (pokud při konfiguraci TAGu nezaškrnete "Force Read Only").

V okně zadejte následující parametry a pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Add/Update Only. Zadaná proměnná se objeví v seznamu všech proměnných. Pro zobrazení hodnot komunikovaných proměnných vyberte v menu tlačítko Main Menu.

 

obr 18

NASTAVENÍ KEPWARE OPC SERVERU KEPSERVEREX


Nainstalujte Kepware OPC server se Siemens Suite ovladačem. K dispozici je zdarma ke stažení jako soubor KEPServerEx.exe na našem e-shopu. Spusťte OPC server z menu Start – Programs – Kepware – Products – KEPServerEx.

obr 20

Přidejte nový kanál pomocí Click to add new Channel.

obr 21

Vyberte ovladač Siemens TCP/IP Ethernet.

obr 22

Nastavte Network adapter (ponechte hodnotu Default).

obr 23

Parametry optimalizace zápisu můžete ponechat, jak byly přednastaveny.

obr 24

Dokončete nastavení kanálu.

obr 25

Přidejte nové zařízení pomocí Click to add a device.

obr 26

Vyberte model zařízení S7-300.

obr 27

Nastavte IP adresu převodníku ACCON NetLink PRO (v našem případě 192.168.1.156).

obr 28

Parametry časování můžete ponechat, jak byly přednastaveny.

obr 29

Nastavení Auto-demotion můžete ponechat, jak bylo přednastaveno.

obr 30

Nastavení komunikačního portu – ponechte port 102.

obr 31

Nastavte parametry PLC – rack a slot.

obr 32

Parametry adresáře můžete ponechat, jak byly přednastaveny.

obr 33

Dokončete nastavení zařízení..

obr 34

Přidejte novou proměnnou pomocí Click to add a static tag.

obr 35

Nastavte vlastnosti proměnné – jméno a adresu dle Siemens specifikace (více viz nápověda (tlačítko Help) – kapitola Standard S7-300/400 Item Syntax).

obr 36

Pro kontrolu spojení s PLC spusťte tlačítkem Příklad spojení OPC serveru se SIMATIC S7 přes RS232 OPC Quick Client.

obr 38

NASTAVENÍ OPC SERVERU DELTALOGIC S7/S5


Nainstalujte OPC server DELTALOGIC S7/S5. Při instalaci jste vyzváni k volbě typu instalace. V našem případě volíme "Version B" S7/S5 OPC Server – Version A S7/S5 OPC Server – Version B (zvolte, pokud chcete komunikovat s PLC přes převodníky ACCON NetLink PRO nebo ACCON NetLink USB). Konfiguraci OPC serveru spusťte z menu Start – Programy – DELTALOGIC S7-OPC-Server položkou Configure S7-OPC-Server.

Poznámka: Na kartě Optionen Programm (Options program) můžete přepnout jazykovou verzi okna z němčiny do angličtiny. Pro zachování nově zvolené jazykové verze je třeba OPC  server vypnout a znovu spustit.

 

obr 39

Vytvořte novou konfiguraci tlačítkem New. V dialogu zadejte následující parametry: Device = číslo v seznamu zařízení na kartě Devices (viz další krok nastavení) PLC = adresa zařízení v síti MPI (nebo jiné použité síti) Rack a Slot = identifikační čísla pro zařízení S7 (např. pro S7-300 jsou výchozí hodnoty 0 a 2) Connection Name = jméno, pod kterým bude OPC klientu nabízeno spojení se zařízením Alias file = cesta k souboru  se jmény a nastavením adres zařízení, ze kterých se mají data komunikovat (např. můžete použít již existující soubor „Alias.txt“ v adresáři OPC serveru).

obr 40

Parametry se po stisku tlačítka OK nastaví do základního dialogu.

obr 41

Přepněte na kartu Devices a na ní nastavte způsob připojení k zařízení. V tomto případě zvolte S7-TCP/IP.

Nyní nastavte spojení s modemem eWON.

 

obr 42


V dialogu zadejte následující parametry: PLC no. = adresa zařízení v síti MPI IP address = IP adresa zařízení eWON Rack a Slot = identifikační čísla PLC (např. pro S7-300 jsou výchozí hodnoty 0 a 2).


Konfiguraci OPC serveru dokončete definováním proměnných. Přepněte na kartu Options OPC server a nastavte cestu k souboru se jmény a nastavením adres zařízení, ze kterých se mají data komunikovat. Například můžete použít již existující soubor Alias.txt v adresáři OPC serveru.

obr 43

Aby se proměnné z PLC zobrazily v OPC serveru, je třeba všechny proměnné (adresy) nadefinovat dle symboliky S7 (viz menu Start – Programs – DELTALOGICS7-OPC-Server – Help on S7-OPC-Server – kapitola Syntax items). V našem případě jsme do tabulky doplnili proměnnou DB3.DBB0. Soubor Alias.txt pak v MS Excel uložte jako formát .TXT (Text oddělený tabulátory).

obr 44

Poznámka: K dalším nastavením OPC serveru můžete použít tzv. tray. Spusťte položku S7-OPC-Server tray z menu Start – Programy – DELTALOGIC – S7-OPC-Server. V pravém dolním rohu Windows (tray oblast) se zobrazí ikona, která po kliknutí pravým tlačítkem myši otevře následující menu:

Open = otevře dialog pro nastavení stavu OPC serveru – spuštěný/vypnutý Exit = ukončí OPC server tray Start Configurator = otevře konfiguraci OPC serveru Restart Server = restartuje OPC server Open Online Help = otevře nápovědu – help Show Web Pages = spustí diagnostickou webovou stránku.

obr 45 obr 46   obr 47

SLEDOVÁNÍ KOMUNIKACE DAT POMOCÍ OPC TOOLBOX DEMO KLIENTA

 


Pro monitorování komunikace dat OPC serveru můžete použít např. OPC Toolbox Demo Client – vyberte jeho zástupce z menu Start – Programy – DELTALOGIC – S7-OPC-Server. V pravé části okna rozbalte seznam OPC serverů, vyberte DELTALOGIC S7/S5 OPC Server a dvojitým kliknutím jej přesuňte do levé části okna.

obr 48

 


Ve spodní části okna přepněte na kartu DA Browse a ze seznamu zvolte naši testovací OPC proměnnou. Dvojitým kliknutím ji přesuňte do levé části okna.

obr 49

 


Přepněte na kartu DA Items, ve které jsou zobrazeny komunikované proměnné typu OPC DA (Data Access). Je zde videt naše testovací proměnná z PLC, s kvalitou GOOD a hodnotou 0.

obr 50

 


Do proměnné můžete zapsat novou hodnotu, kterou zadáte do pole v pravém horním rohu okna. Poté vyberte proměnnou a klikněte na tlačítko Write.

obr 51

 


NASTAVENÍ STEP7

 


Spusťte SIMATIC Manager a otevřete projekt na instalačním CD (adresář eWON_500MPIsample_STEP7_project) nebo vytvořte vlastní podle konkrétní situace.

obr 52

 


V menu Options zvolte Set PG/PC Interface... a ve stejnojmenném dialogu vyberte interface TCP/IP (Auto) a typ použité síťové karty. Tlačítkem Properties nastavte vlastnosti.

obr 53

 


Ve vlastnostech je vhodné nastavit Do not assign IP addresses automatically, pak Assing PG/PC a rozhraní se nastaví podle projektu. Tlačítky OK ukončete nastavování PG/PC rozhraní.

obr 54

 


K dalšímu nastavování potřebujete znát IP adresu použitého počítače. V menu Start zvolte položku Run, zadejte cmd a potvrďte OK. V nově otevřeném okně zadejte příkaz ipconfig a potvrďte klávesou Enter. V našem případě je IP adresa 192.168.2.105.

obr 55

 


V okně SIMATIC Manageru v menu Options zvolte Configure Network. Otevře se okno aplikace NetPro, se schematem prvků sítě – je nutné nastavit konkrétní parametry propojení. Klikněte pravým tlačítkem myši na zelený čtvereček u PG/PC(1) a v menu vyberte položku Object Properties. V dialogu na záložce Parameters nastavte IP adresu použitého počítače. Potvrďte OK.

obr 56

 


Poté vyberte celé modré pole PG/PC(1) a stejně jako v předchozím kroku otevřete dialog vlastností. Na záložce Assignment zvolte interface TCP/IP (Auto) + typ použité síťové karty (stejné jako v dialogu Set PG/PC Interface) a tlačítkem Assign je přiřaďte projektu. Potvrďte OK.

obr 57

 


Kurzorem myši vyberte zelenou ethernetovou linku a v dolní části okna se zobrazí nastavení spojení z použitého PC na eWON stanici včetně IP adres. Pokud IP adresa eWON nesouhlasí s nastavením provedeným v nástroji eBuddy, otevřete pomocí pravého tlačítka myši dialog vlastností a adresu v něm opravte.

obr 58

 


Tlačítkem Nastaveni STEP7 s komunikací přes modem eWON500 MPI uložte a zkompilujte celý projekt. Poté aplikaci NetPro ukončete.

obr 60

 


V okně SIMATIC Manageru v menu si vyberte blok (v našem případě DB3) a dvojitým kliknutím si jej otevřete.

obr 61

 


Stiskem tlačítka s brýlemi přepnete do ONLINE režimu, ve kterém můžete měnit hodnoty nebo sledovat změny hodnot zadaných v jiných aplikacích (např. pomocí OPC komunikace dle předchozích příkladů).

obr 62

 


Související produkty

13 223.50 Kč (bez DPH)
15 661.50 Kč (bez DPH)
11 607.00 Kč (bez DPH)

 

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu