OSTATNÍ ČLÁNKY

Ostatní články

Vše o iMonnit – jak vybrat a používat vhodný online portál k bezdrátovým senzorům

Chcete-li ukládat a zobrazovat data ze senzorů Monnit, potřebujete senzory, bránu a licenci na provozování iMonnit portálu (v cloudu nebo lokálně). Do iMonnit portálu přidáte bránu a k ní připojíte senzory. Po jednoduchém nastavení senzorů můžete začít sbírat a sledovat vaše data. V tomto článku se dozvíte, který iMonnit portál vybrat a jak s ním pracovat.

Jaký iMonnit portál je pro mě vhodný?

Principiálně máte na výběr ze dvou možností. Buď budete data ze senzorů ukládat do iMonnit portálu v cloudu, nebo do databáze na lokálním počítači. Cloudové řešení je velmi výhodné, protože nemusíte pořizovat žádný HW nebo nastavovat databázi pro ukládání dat ze senzorů. Celá konfigurace cloudového řešení je jednoduchá, data jsou bezpečně uložená a dostupná po celou dobu placení ročního poplatku. S cloud řešením je spojena ještě jedna důležitá vlastnost, a tou je rychlost odesílání hodnot z brány do cloudu. Např. teplotní senzor ALTA měří okolní teplotu každou minutu, ale do cloudu ji brána odešle nejrychleji 1× za 10 minut.

monnit blog porovnani CZ 2020

 

Druhá možnost je provozovat celé cloud řešení lokálně, tzv. on premise. Tuto volbu zákazníci volí, pokud z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou odesílat data přes internet do cloudu. Druhým důvodem je pak rychlejší vzorkování dat, protože zde již můžeme ukládat měřené hodnoty každou minutu. Někomu se tyto časy můžou zdát velmi pomalé, ale uvědomme si, že všechna data pochází z bateriových senzorů a výdrž baterie je jednou z klíčových vlastností bezdrátových senzorů.

 

monnit blog tabulka CZ 2020

Cloud portál iMonnit Premiere

Portál iMonnit Premiere je mezi našimi zákazníky nejoblíbenější varianta. Toto cloudové řešení se platí ročně, a to podle počtu připojených senzorů.

Verze Premiere nám na rozdíl od varianty Basic (která je zdarma) poskytne pokročilé možnosti konfigurace senzoru, textové a e-mailové zprávy při překročení prahových hodnot, neomezené ukládání dat v cloudu a možnost implementace iMonnit API příkazů do aplikací třetí strany. Velmi jednoduchá konfigurace umožňuje začít sbírat a monitorovat data prakticky okamžitě. Jediné poplatky navíc se týkají možnosti odesílání SMS alarmových zpráv. Chce-li zákazník dostávat SMS upozornění např. na překročené teploty, výpadek senzoru, slabou baterii apod., může do portálu dokoupit určitý credit, ze kterého se následně odečítají poplatky za odchozí SMS zprávy.

Všechna data ze senzorů Monnit jsou uložena v cloudu a na ten se dostanete přes klasický webový prohlížeč. Vedle toho můžete na portál přistoupit také pomocí mobilní aplikace iOS nebo Android.

 

monnit blog obr 8 2020

Jak se data ze senzoru dostanou do iMonnit portálu?

Všechny senzory Monnit ALTA jsou bezdrátové, takže každý senzor odesílá data do brány (gateway) po IoT frekvenci. V Čechách a EU máme pro tento přenos vyčleněné bezlicenční pásmo 868 MHz, v jiných státech můžeme použít senzory pro jiné frekvence. Přenos dat po této nízké frekvenci je velmi silný a zvládne opravdu hodně. Firma Monnit ve svých materiálech deklaruje přenos na dálku 350 m+ a průchod signálu skrz až 12 zdí. Tyto údaje můžeme brát jako laboratorní, ale pravdou je, že budova naší firmy měří 70 m, je plná zdí i skleněných příček a data ze senzorů Monnit ALTA sbíráme naprosto bez problémů. Obdobné zkušenosti máme i z dalších instalací u zákazníků.

monnit blog scherma cz 2020

Co se stane, když se senzor dostane z dosahu signálu brány?

Zde musíme vyzdvihnout jednu důležitou vlastnost senzorů Monnit ALTA, kterou u jiných produktů moc nevidíme. Máme na mysli paměť na cca 2000–4000 záznamů, která je v každém senzoru. Pokud z nějakého důvodu dojde k přerušení spojení mezi senzorem a bránou (např. bránu někdo omylem vypne), pak senzor ukládá data do své paměti a po obnově spojení je všechna odešle do brány. Stejnou paměť má i samotná brána, která když přijde o spojení s internetem, uloží data do své paměti a po obnově spojení je odešle do cloudu. Takto robustní řešení je na trhu bezdrátových senzorů opravdu unikátní a zákazníkovi prakticky zaručuje, že nepřijde o žádná data a grafické průběhy sledovaných hodnot budou bez jediné mezery.

Když např. nastavíme u senzoru teploty snímání teploty každých 10 minut, tak senzor ve své paměti uloží data až po dobu 22 dní. Ve chvíli, kdy se senzor přiblíží na dosah signálu brány nebo se spojení s bránou prostě jen obnoví, všechna data se odešlou a za chvíli je vidíte v portálu iMonnit. Funguje to opravdu pěkně a spolehlivě.

Dashboard

Úvodní stránka cloud portálu iMonnit je přehledná a na první pohled hned vidíte, zda je vše v pořádku nebo jsou přítomny nějaké notifikace a alarmy.

 

monnit blog obr 1 2020

Organizace senzorů v portálu iMonnit

Organizace dat v portálu iMonnit je tvořena čtyřmi oblastmi – jsou to sítě, senzory, brány a uživatelé. Nejdříve vytvoříte síť, do které přidáte novou bránu. Každý nový senzor spárujete s bránou. Ve firmě máme vytvořenou síť „Foxon – ALTA“ a v ní dvě brány. Každá brána má k sobě spárované nějaké senzory a všechny tyto senzory se zobrazují v naší síti. V případě, že je nějaký ze senzorů umístěn na pohyblivé části a pohybuje se mezi dvěma branami, tak se podle síly signálu dokáže přepínat z jedné na druhou.

 

monnit blog obr 5 2020

Data ze senzoru

Na ukázku zde máme průběh z bezdrátového čidla CO2, umístěného v jedné z našich kanceláří. Do grafu jsme si během pár sekund vynesli průběh za týden i tři měsíce. Data můžeme zobrazit jak v grafu, tak v tabulce.

Průběh hodnot CO2 je složen vždy z pěti špiček, což jsou dny pondělí až pátek. O víkendu je vzduch čistý. Ve spodním grafu vidíte důsledek karantény, kdy v kanceláři zůstal jediný člověk a ostatní pracují z domova.

 

monnit blog obr 3 A 2020

 

monnit blog obr 4 A 2020

Historie zapisování

Historie logování se dá dohledat od počátku sběru dat. Četnost sbírání dat a jejich odesílání na bránu se nastavuje přes tzv. Heartbeat interval. Při odesílání dat do cloudu může být nejkratší interval odesílání dat 10 min. V lokální instalaci iMonnit portálu může senzor odesílat data do brány každou minutu.

 

monnit blog obr 3 2020

Nastavení senzoru

Nastavení senzoru není nijak složité. Je potřeba ho pojmenovat a nastavit čas odesílání dat na bránu. Dále můžete nastavit alarm, pokud hodnota překročí vámi definovanou (nejvyšší a nejnižší) mez. Následně obdržíte e-mail (nebo SMS zprávu, máme-li zakoupený SMS credit). 

 

monnit blog obr 6 A 2020

Související produkty

 

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2020

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu