PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

Vzdálená kontrola výrobního procesu pomocí modemu eWON

Jedna z největších společností vyrábějících polovodičové součástky se rozhodla pro novou technologii určenou pro zpracování chladicí vody z jednotlivých stávajících výrobních zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní a taktéž finančně rozsáhlou technologii, rozhodl jsem se dočasné zabezpečit technologii o monitorování a dohled prostřednictvím modemu eWON 4101CD.

Použití modemu nám jako už v předchozích nasazeních pomohlo zabezpečit jednodušší náběh při spouštění a oživování technologie. Po odstranění všech stavů, které jsme zjistili až po náběhu technologie (průměrné množství vody, výšky hladiny v akumulační nádrži, stav regulátoru, provozních tlaku, teplot a podobně), i nadále zůstával lidský faktor.

I přesto, že technologie obsahovala nejmodernější měřící prvky a jednotlivé agregáty představovaly špičku techniky v této oblasti, právě lidský faktor byl důvodem častých poruch a odstávek technologie. Běžným příkladem bylo například iniciativní zvyšování průtoku, nastavení vyšších teplot a podobně. Všechna tato nastavení měla výhody hlavně pro obsluhu (dřívější odchod z práce). Vliv takového nastavení a zacházení měl však nepříznivý vliv na jednotlivé části technologie.

Po následném setkání s investorem se mnohé věci hlavně ze strany obsluhy a údržby zlepšily. Investor po zhlédnutí nasbíraných údajů zakoupil modem, jehož výhody dosud využívá.

Modem využívají i pro připojení kamery, automatického předávání údajů (grafy, tabulky), SMS zprávy v případě poruchy a podobně. Jednotlivé údaje je jednou měsíčně jednoduché vyhodnotit a zaslat kompetentním osobám (obsluha, investor, výrobce technologie, technolog a podobně).

 

Jako příklad uvádíme získané údaje za měsíc leden (1. 1. 2012 až 31. 1. 2012). Graf zobrazující výšku hladiny v akumulační nádrži. Výška akumulační nádrže je 400 cm. Z grafu je tedy vidět, že výška hladiny byla během celého měsíce na bezpečné úrovni a horní hranici ani jednou nedosáhla, tedy technologie stíhala zpracovávat požadované množství vod.

Obr. 1: Graf z modemu eWON, zobrazující výšku hladiny v akumulační nádrži

Zde je velmi pěkně vidět průběh odčerpávání a následného postupného plnění nádrže přesně podle požadavku výrobce.

Obr. 2: Graf z modemu eWON, zobrazující výšku hladiny v druhé akumulacní nádrži

Graf zobrazující hodnotu tlaku na dvou hlavních kompresorech. Z grafu je patrný výpadek jednoho z dvojice kompresorů z důvodu údržby na základě určeného harmonogramu údržby.

To, že vzduchové filtry opravdu obsluha vyčistila, a ne jen na chvíli vypnula kompresor, lze následně zkontrolovat na základě tlaku nebo podtlaku na sání dmychadla.

Obr. 3: Graf z modemu eWON, zobrazující hodnotu tlaku na dvou hlavních kompresorech

Graf zobrazující hodnotu podtlaku na sání kompresorů. Z grafu je velmi pěkně vidět, jak postupně narůstala hodnota podtlaku z důvodu zanášení vzduchového filtru kompresoru.

Obr. 4: Graf z modemu eWON, hodnota podtlaků na kompresorech

Když už jsme u kompresorů, tak samozřejmě monitorujeme i jejich provozní teplotu. Při porovnání uvedených grafů (podtlak/teplota) je zřejmý nárůst teploty kompresorů z důvodu nárůstu podtlaku (zanášení vzduchových filtrů).

Obr. 5: Graf z modemu eWON, provozní teplota kompresorů

Jedním z nejdůležitějších úkolů technologie je i automatické udržení požadovaného průtoku. Zadaný byl požadovaný průtok 700 l/h. Z grafu je vidět dosažená přesnost regulace. Průměrná odchylka od žádané hodnoty je cca 10 litrů, což představuje cca 98,5% přesnost.

Obr. 6: Graf z modemu eWON, kontrola průtoku

Graf zobrazující celkové vyčištěné množství za poslední měsíc. Mírné nerovnosti jsou způsobeny nerovnoměrností výroby a také z důvodu víkendů, kdy je výroba jen minimální.

Obr. 7: Graf z modemu eWON, celkové vyčistěné množství

Fotodokumentace

  

Kvůli bezpečnosti jsou všechny přístupy do zařízení odmašťovací linky pomocí modemu eWON chráněné heslem.

Závěr

V případě náhlých poruch na zařízení je porucha společné s casem a datem automaticky zaznamenána do paměti modemu. Použití modemu eWON poskytuje koncovému zákazníkovi i výrobci úplnou kontrolu zařízení. Zároveň je automaticky zaslána do našeho technického servisního oddělení SMS zpráva a e-mailové hlášení. Často tak víme o poruše dřív než samotný provozovatel. V pravidelných intervalech jsou vyhodnocovány jednotlivé získané bilanční údaje z modemu eWON, jako například teploty, průtoky a poruchy atd.V mnohých případech je náš technik na cestě k zákazníkovi dříve, než nám zákazník sám nahlásí závadu. Použití modemu eWON se stalo součástí téměř všech našich podobných aplikací. Výsledkem je zvýšení efektivnosti zařízení a zvýšení jeho bezpečnosti.

Související produkty

15 661.50 Kč (bez DPH)
11 607.00 Kč (bez DPH)
13 223.50 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu