PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

Vzdálené monitorování odmašťovací linky pomocí modemu eWON

Zadáním byla výroba a dodávka kompletní odmašťovací linky pro společnost vyrábějící plechové kryty. Na začátku linky (obr. 1) obsluha vloží zaolejovaný plechový výlisek, který následně automaticky putuje jednotlivými sekcemi po páse celou téměř 16metrovou odmašťovací linkou, a na konci vychází odmaštěný a vysušený díl.

K dokonalému odmaštění vložených výlisků je potřebná celá řada čerpadel, ventilátorů, ohřívačů, desítky jednotlivých snímačů (teplota, tlak, výška...) a samozřejmě nespočetné množství hodin strávených při výpočtech a návrhu celého zařízení. Zmíněná instalovaná elektrická zařízení představují příkon okolo 150 kW. Ohřev jednotlivých odmašťovacích van a výstupního sušení je řešený pomocí plynových hořáků s celkovým výkonem téměř 750 kW.

Pro řízení procesu jsme použili řídicí systém SIEMENS SIMATIC S7-200. Na ovládání a zobrazování aktuálních parametrů slouží dotykový panel TP 177Micro.

eWON success stories

Obr. 1: Odmašťovací linka

eWON success stories

Obr. 2: Hlavní technologický rozvaděč,
uprostřed je vidět modem eWON

eWON success stories

Obr. 3: Modem eWON 4101CD v rozvaděči,
připojen MPI kabelem do SIMATIC S7-200

Řešení

Při takto rozsáhlém a náročném zařízení nebylo možné ponechat nic náhodě. Proto jsme sa rozhodli pro trvalé monitorovaní zařízení pomocí modemu eWON 4101CD. Na modem máme připojený řídicí systém (S7-200) pomocí kabelu MPI, v modemu je SIM karta a na modem se vzdáleně připojujeme přes síť mobilního operátora UMTS 3G. V případě potřeby se tak umíme kdykoliv připojit na modem z libovolného PC, které je připojeno do internetu.

Po připojení na modem eWON je možné provést kontrolu nebo případné korekce přímo v programu linky. Právě toto ušetřilo zákazníkovi nemalé peníze, když jsme se po nahlášení závady připojili a zjistili, že jen kdosi nezapnul ten správný spínač. Výroba mohla během pár pár minut pokračovat. Díky použití modemu eWON je možná přesná diagnostika závady, což má za následek minimum servisních zásahů.

eWON success stories

Obr. 4: Online připojení na PLC S7-200 přes modem eWON

Klíčovou vlastností je pro nás možnost připojit se kdykoliv na modem a ihned přehledně sledovat jednotlivé teploty a vybrané hodnoty v internetovém prohlížeči (teploty, výšky hladin, průtoky, stavy, jako například otevření rozvaděče apod.), včetně zadávání zobrazení libovolných grafů a přehledných tabulek na základě časových úseků od–do. Sledované hodnoty jsou rovněž archivovány do vnitřní paměti modemu, která pojme až 140 tisíc záznamů.

Modem je zároveň nakonfigurovaný na automatické zasílání archivovaných na náš FTP server. Každou neděli o půlnoci tak na našem FTP serveru přibude nový .XLS soubor, který obsahuje data za právě ukončený kalendářní týden. Jméno vytvořeného souboru je vytvořeno z data vzniku souboru, takže v adresáři souborů lze přehledně hledat hodnoty za určté období. Velkou výhodou je i prevence při výpadku signálu mobilního operátora, neboť nasbírané údaje z PLC S7-200 jsou přímo ukládané do paměti modemu. V případě výpadku signálu UMTS 3G jsou po obnově signálu nasbírané hodnoty ihned dostupné. Údaje a hlavně grafy nám pomohly odhalit důvody krátkodobých výpadků plynových hořáků a hlavně pomohly při detailním nastavení, které mělo vliv na rychlost ohřevu, především na úsporu energií vynaložených na ohřev. Vzhledem k celkovému výkonu ohřevu, který představuje téměř 750 kW, znamená každé ušetřené procento výraznou finanční úsporu.

eWON success stories

obr.5: Grafy modemu eWON, zobrazující nežádoucí stavy linky

eWON success stories

Obr. 6: Otočná IP kamera, připojena
Ethernet kabelem k modemu eWON

Na Ethernet port modemu eWON jsme kvůli vizuální kontrole odmašťovací linky připojili otočnou IP kameru. Pomocí této P kamery můžeme vzdáleně prohlížet okolí linky, ve dne i v noci. Postupem času sa to ukázalo jako velmi dobrý nástroj při dokazování zanedbání povinné kontroly a údržby ze strany provozovatele. Pomocí IP kamery jsme například zjistili otevření rozvaděče nepovolanou osobou, zanedbání čištění vzduchových filtrů na ventilátorech rozváděče, nešetrné zacházení s jednotlivými častmi zařízení apod. Po prezentaci video záznamů obsluze zařízení byla provedena okamžitá náprava a od té doby je preventivní a běžná péče o zařízení doslova ukázková.

eWON success stories

Obr. 7: Video záběr kamery ukazující znečištěný vzduchový filtr rozvaděče

Z důvodu bezpečnosti jsou všechny jednotlivé přístupy do zařízení odmašťovací linky pomocí modemu eWON chráněné heslem. Rovněž po přihlášení jsou hesla vyžadovaná i při různých dalších souvisejících činnostech jako například stahování údajů, změna programu atd.

Závěr

Použití modemu eWON poskytuje koncovému zákazníkovi i výrobcovi úplnou kontrolu zařízení. V pravidelných intervalech jsou vyhodnocovány jednotlivé získané bilanční údaje z modemu eWON, jako například spotřeby plynu, teploty, poruchy atd. V případě náhlých poruch na zařízení je porucha společně s časem a datem automaticky zaznamenána do paměti modemu. Zároveň je automaticky zaslána do našeho technického servisního oddělení SMS zpráva a e-mailové hlášení. Často tak víme o poruchě dřív než samostný provozovatel. V mnohých případech je náš technik na cestě k zákazníkovi dříve, než nám zákazník sám nahlásí závadu. Použití modemu eWON se stalo součástí téměř všech našich podobných aplikací. Výsledkem je zvýšení efektivnosti zařízení a zvýšení jeho bezpečnosti.

Související produkty

11 607.00 Kč (bez DPH)
13 223.50 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu