PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

Od nasazení nedošlo k jediné neplánované odstávce, říká správce PROFIBUSu

 V potravinářské firmě už PROFIBUS nezpůsobuje odstávky, průmyslovou síť hlídá premanentní diagnostika od Procentecu

Pro továrnu, která denně vyrobí neuvěřitelných 1,5 miliónu litrů džusu, představují neplánované odstávky obrovskou finanční ztrátu. Proto se výrobce z Blízkého východu, jeden z předních producentů potravin a nápojů v regionu, spojil s firmou PROCENTEC a nasadil permanentní monitoring PROFIBUS sítí. Výsledkem jsou nulové prostoje ve výrobě během prvních šesti měsíců. Hodinovou ztrátu způsobenou neplánovanou odstávkou přitom výrobce odhaduje na více než 50 000 euro. Celý systém se tedy zaplatil už v prvních týdnech po jeho instalaci.

Blízkovýchodní podnik původně začínal s výrobou čerstvého mléka a osvěžujícího jogurtového nápoje. Během dalších let se společnost rozrůstala a rozšiřovala své portfolio produktů. Do něj postupně přibyly pekárenské a drůbeží výrobky či produkty pro dětskou výživu. Pod různými značkami dnes výrobce nabízí celou řadu výrobků – kuřecí maso, máslo, sýry, pečivo, wrapy, džusy nebo výživu pro kojence.

Cíl: minimalizovat neplánované prostoje ve výrobě

Jak se továrna rozrůstala, zvyšovala se i zátěž na její PROFIBUS síť. Původní velikost závodu z roku 2004 se do roku 2017 téměř zčtyřnásobila. V části závodu, kde se vyrábí džusy, trvanlivé mléko či sýry, se nachází přes 100 zařízení připojených do PROFIBUS sítě, ovládaných z centrální rozvodny. Hlavní technik závodu stál před důležitým úkolem – snížit neplánované výrobní odstávky.

Kdykoli došlo k výpadku zařízení v síti, údržba měla co dělat, aby chybu lokalizovala. To bylo způsobené tím, jak síť během let narostla. Chyba zařízení mohla ohrozit výrobu, což se pak také projevovalo na KPI ukazatelích. Najít problém v tak rozsáhlé síti někdy zabralo i několik hodin. Technici museli postupně otestovat jedno zařízení po druhém.

ComBricks: řešení od PROCENTECu pro permanentní diagnostiku sítí PROFIBUS

Během důkladného průzkumu potencionálních řešení se hlavní technik dostal k systému ComBricks pro permanentní monitoring a diagnostiku sítí PROFIBUS. Ten umožňuje nepřetržité online monitorování přes webový prohlížeč, posílání alertů e-mailem a záznam událostí v síti. Pokud jakékoli zařízení, například měřič průtoku, začne selhávat a PLC od něj nemá odezvu, údržba to zjistí dřív, než dojde k výpadku průmyslové sítě a neplánované odstávce výroby. Místo hašení problémů je tak technici můžou předvídat a včas řešit. Proto se výrobce nakonec rozhodl kontaktovat firmu ASM – Process Automation, distributora PROCENTECu pro Blízký východ.

Ali Magboul je majitel a ředitel společnosti ASM – Process Automation, hlavního partnera PROCENTECu na Blízkém východě. Ten má své sídlo ve městě Džidda v Saudské Arábii a pobočky v Rijádu a Khobaru, a navíc další pobočku v Dubaji. S ASM spolupracuje PROCENTEC už léta. Ali Magboul se svou firmou patří mezi ty nejaktivnější dodavatele PROCENTECu na světě. Pro tento úkol byl proto ideální volbou.

Procentec je skvělým partnerem pro monitoring průmyslových sítí

ComBricks rozděluje PROFIBUS síť na galvanicky izolované segmenty

Jako nejvhodnější řešení neplánovaných odstávek sítě PROFIBUS DP navrhla ASM sestavu ComBricks. Díky nasazení tohoto systému jako transparentního PROFIBUS DP multirepeateru se schopností nepřetržitě monitorovat síť byla rozsáhlá PROFIBUS síť výrobce rozdělena na galvanicky oddělené segmenty. Technici závodu tak dostali do rukou nástroj, který jim umožnil do sítě detailně nahlédnout a mít ji plně pod kontrolou.

Modulární systém ComBricks monioruje PROFIBUS 24/7 a o nežádoucích stavech informuje alarmy

Během přípravy projektu bylo evidentní, že bude představovat jednu z nejrozsáhlejších instalací systému ComBricks v jediném závodě na světě. Díky dlouholetým zkušenostem na poli průmyslových sítí byly PROCENTEC a ASM připraveny poskytnout to nejvhodnější řešení. Navržený systém dodal PROCENTEC a instalaci provedl místní dodavatel pod dohledem ASM. Celkové zprovoznění systému zabralo přes měsíc a bylo rozděleno do 10hodinových časových úseků, kdy každý úsek odpovídal jedné výrobní odstávce. ASM pomohla nejen s instalací a vyladěním systému ComBricks, ale taky v závodě zaškolila tým techniků v jeho používání. V prosinci 2017 byl pak systém plně funkční.

Od nasazení systému ComBricks od PROCENTECu nedošlo k jediné neplánované odstávce

Výsledky spolupráce mezi výrobcem, ASM a PROCENTECem byly ohromující. Během prvních šesti měsíců po instalaci systému ComBricks se nevyskytl jediný neplánovaný prostoj. Při ztrátě přes 50 000 euro za neplánovanou odstávku se investice do nového řešení vrátila už po třech hodinách výpadků sítě, kterým se podařilo díky ComBricks předejít.

Informace o projektu:

 Průmysl:  Potravinářský
 Distributor:  ASM – Process Automation
 Region:  Blízký východ
 Cíl:  Zvýšit spolehlivost průmyslové sítě

Nasazené produkty od PROCENTECu:

 Dvousegmentový ComBricks repeater  101-201102
 Řídicí modul ComBricks 1C  101-20011C
 Napájecí modul 6A typ 1  101-230010
 Multirepeater ProfiHub B5+R  17020R
 PROFIBUS konektor ProfiConnector  PC-S-PG/P

PROFIBUS síť výrobce je teď pod neustálým dohledem. Kdykoli je technik upozorněn e-mailem na vzniklou chybu, přesně ví, kde ji v síti hledat. Všechny řídicí stanice ComBricks mají svou IP adresu a jsou součástí řídicího systému, díky kterému může jediným kliknutím prověřit stav sítě. Hlavní technik závodu se teď může na svou průmyslovou síť plně spolehnout a má jistotu, že produkty od PROCENTECu ho rozhodně nenechají ve štychu.

Hlídejte PROFIBUS 24/7 i vy

Chcete mít taky detailní přehled o své průmyslové síti? Na webu jsme pro vás sepsali, jak PROFIBUS měřit i dlouhodobě sledovat. Pokud si sami netroufáte, FOXON technici vám pomůžou s validací sítě, preventivní kontrolou, diagnostikou v případě akutní poruchy i s nasazením permanentního monitoringu.

Související produkty

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu