PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

Jak snížit spotřebu energie v kancelářských budovách pomocí bezdrátových senzorů

Provozujete kancelářské a administrativní komplexy? Přečtěte si, jak můžou správci firemních budov snížit spotřebu energie, implementovat spolehlivá a cenově výhodná monitorovací řešení, a zajistit tak chytřejší, bezpečnější a efektivnější provoz.

Všichni chtějí ušetřit na energiích. Ale moc nevědí, jak na to

Ve svém průzkumu o spotřebě energie firemních budov z roku 2012 (Corporate Buildings Energy Consumption Survey) uvádí Správa energetických informací Spojených států, že elektřina představuje 61 % veškeré energie spotřebované ve firemních budovách. Podle portálu Buildings.com, komunity správců a majitelů budov založené roku 1906, řeší aktuálně majitelé a správci naléhavou potřebu optimalizovat spotřebu energie budov, a to jak kvůli finančním úsporám, tak i jako cestu, jak omezit uhlíkovou stopu.

Nicméně často se setkáváme s tím, že mnoho majitelů a správců budov postrádá technické znalosti a zkušenosti s údržbou. Zároveň se soustředí většinou na řešení akutních problémů a nezbývá čas na přemýšlení, jak zajistit preventivní automatizovanou kontrolu stavu budovy, nebo dokonce se pokoušet o predikci. A právě tady se otevírá prostor pro využití internetu věcí. Díky detailnímu monitorování budov se dají ušetřit značné peníze.

Nejčastější starosti správců a majitelů firemních budov

Na firmu Monnit, která vyrábí bezdrátové senzory, se často obrací majitelé a správci firemních budov, aby jim poradila, jak zlepšit úspornost budov a snížit náklady na jejich údržbu. Mezi jejich nejběžnější obavy a problémy patří zejména:

 • nepředvídaná údržba a drahé opravy,
 • zajištění příjemných pracovních podmínek pro zaměstnance,
 • náklady na energie a spotřeba energie,
 • škoda na prostorách a spotřební elektronice způsobená vodou a dalšími činiteli,
 • zabezpečení budov.

Internet věcí pro firemní budovy

Co vlastně znamená internet věcí a co může přinést správcům a majitelům kancelářských objektů? Internet věcí (IoT) představuje neustále rostoucí síť fyzických předmětů či věcí, které jsou osazeny senzory připojenými k internetu. Z těchto míst sbírají klíčová provozní data a posílají je odpovědným pracovníkům. IoT technologie jsou mezi námi už léta, ale ochota skutečně je využívat roste teprve v poslední době.

Podle Deloitte, jedné z předních auditorských a poradenských firem ve Spojených státech, má internet věcí pro růst subjektů v oblasti firemních nemovitostí značný potenciál. Cloudové a mobilní IoT technologie dokážou identifikovat důležité procesy a potencionální problémy se zabezpečením. Poměrně snadno se dají propojit s již existujícími systémy a podporují analýzu dat umožňující lepší přehled o provozu a prostředí budov.

Podle Michaela T. Lanninga, ředitele realitního institutu BISNOW, jedna věc je zcela jasná: „Správci nemovitostí musí být schopni reagovat na změny na pracovištích a v budovách, které mají na starost. A to zahrnuje i nasazování nových technologií, softwaru a aplikací.“

Hlídejte spotřebu energie chytře, ušetříte, aniž byste snižovali komfort

Rostoucí ceny energií nutí správce budov přemýšlet o chytrých technologiích jako o možném nástroji pro snížení spotřeby. Tento záměr však nesmí obr 6 být na úkor správné vlhkosti, teploty a koncentrace oxidu uhličitého na pracovištích.

Bezdrátové senzory Monnit pro vzdálené monitorování kancelářských prostor poskytují online data, která můžou správci budov sledovat nonstop odkudkoli. Správně vyhodnocená data pak pomáhají snížit spotřebu energie a provozní náklady. V jazyce internetu věcí se tomu říká prediktivní údržba.

Podle studií provedených Ministerstvem energetiky USA dokáže prediktivní přístup snížit náklady na údržbu až o 30 % a eliminovat poruchy až o 75 %.

Např. bezdrátové senzory Monnit na měření střídavého proudu umožňují správcům budov monitorovat a optimalizovat spotřebu energie topicích systémů, vzduchotechniky i mnoha dalších spotřebičů.

Jaká je návratnost bezdrátového měření? Příklad z praxe

Řekněme, že jste správcem kancelářského komplexu. Jako každý správce se snažíte najít způsob, jak snížit náklady na správu a údržbu vaší budovy. Na začátku týdne unikla ve druhém poschodí budovy voda z bojleru a poškodila několik kanceláří a zasedačku.

Přestože jeden zaměstnanec událost brzy telefonicky nahlásil, bylo už pozdě a škodě nešlo zabránit. Museli jste vynaložit značnou částku na opravu a vyměnit poškozený nábytek. Zároveň jste se nevyhnuli odstávce a otráveným obličejům zaměstnanců.

Za opravu jste zaplatili 15 000 dolarů a výměna nábytku a poškozených věcí vás stála dalších 25 000 dolarů. Kdybyste přitom používali senzory Monnit, které lze pořídit za zlomek takové částky, nemuseli jste teď mít nervy na dranc. Komplexní systém pro monitorování vaší budovy by vám poslal alert hned ve chvíli, kdy začala z bojleru unikat voda. Díky tomu byste problém vyřešili dřív, než se voda dostala dále. Detektory teploty, vlhkosti, přítomnosti vody nebo zaplavení by vás stály méně než 1 000 dolarů.

Hlavní přínosy Monnit řešení

Dny, kdy si jakýkoli problém vyžádal výjezd technika a jeho výlučnou pozornost, jsou dávno pryč. Chytré IoT systémy pro budovy dnes umí předcházet nepříjemným událostem a zároveň zlepšovat efektivitu a produktivitu pracovníků i kontrolu prostor. Bezdrátové senzory od Monnitu alarmem upozorní na vznikající problém, takže předejdou nákladným škodám a snižuje riziko pochybení personálu.

 • Hospodárná správa energií přináší vysokou návratností investic.
 • Standardizace dat umožňuje data zaznamenávat jednotným způsobem a rychle se v nich orientovat.
 • Data jsou bezpečně a spolehlivě posílána do cloudové platformy, kde je máte přehledně k dispozici.

obr 3

IoT přináší korporátním nemovitostem úspory

cisla CZ

Proč používat řešení Monnit a monitorovat nemovitosti vzdáleně

Bezdrátové senzory Monnit jsou velice populární mezi správci kancelářských a administrativních budov po celém světě. Systémy Monnit vám pomůžou sledovat různé aspekty prostředí ve vašich prostorách, a to prostřednictvím několika senzorů v jediném přehledném zobrazení. Díky tomu:

 • šetříte čas a zdroje;
 • chráníte svou investici;
 • zvýšíte bezpečnost nájemníků;
 • snížíte provozní náklady;
 • omezíte náklady na údržbu;
 • ochráníte své dobré jméno;
 • prodloužíte životnost vaší nemovitosti;
 • monitorujete vaše budovy odkudkoli a kdykoli.

Jak funguje řešení Monnit

Díky řešení Monnit pro vzdálené monitorování korporátních nemovitostí můžete sledovat noho různých veličin, a to odkudkoli ze světa, přes internet. Systém bezdrátových senzorů sbírá data a bezpečně je zaznamenává přes gateway do zabezpečeného cloudu. Kdykoli hodnoty ve sledovaném prostředí překročí přednastavenou hranici, systém vám okamžitě pošle upozornění.

 schema CZ

Bezdrátové senzory slouží ke sledování různých aspektů prostředí vaší firmy. Snadno je propojíte s vaším vybavením, například chladicími zařízeními či spotřebiči. Senzory pak posílají online data o jejich provozu do bezdrátových bran.

Ty slouží jako komunikační most mezi senzory a online monitorovacím softwarem iMonnit, který uživatelům umožňuje kdykoli zobrazovat data ze senzorů na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Pokud dojde k překročení přednastavených limitů, software iMonnit pošle uživateli na jeho online zařízení upozornění přes e-mail, SMS či telefonický hovor.

Síť bezdrátových senzorů Monnit lze rozšířit z jednotlivé sítě LAN do sítě s několika lokalitami se senzory kdekoli na světě. Stačí, aby senzory byly v dosahu Monnit brány. Ta přenáší data do cloudového softwaru iMonnit, který uživatelům umožňuje konfigurovat, monitorovat a pohodlně spravovat všechny jejich lokality z jedné sítě.

Monnit disponuje více než 50 různými typy bezdrátových senzorů. Jejich vlastnosti se liší podle účelu a veličin, které sbírají. Monnit také nabízí několik různých variant bran. Do zabezpečeného cloudového softwaru iMonnit můžete data přenášet pomocí GSM/GPRS mobilní, ethernetové, USB či sériové MODBUS bráně.

K ethernetovým, GSM/GPRS mobilním a USB bránám lze připojit až 100 bezdrátových senzorů. Sériové MODBUS brány můžete spárovat až s 50 bezdrátovými senzory.

Jak konkrétně můžou řešení Monnit pomoct?

Systémy pro monitorování firemních nemovitostí vám ušetří nervy a sníží provozní náklady. Řekněme, že kompresor ve vaší klimatizaci začne příliš vibrovat, osvětlení na parkovišti bytového domu se samo vypíná a z rozbitého bojleru začne unikat voda.

V těchto případech pošle systém Monnit odpovědným pracovníkům alert přes SMS zprávu či e-mail. Nebo dokonce včas upozorní zaměstnance pomocí místního výstražného systému. Problém tak vyřešíte mnohem rychleji.

Zvyšte pohodlí vašich nájemníků, ochraňte jejich zdraví a zlepšete jejich produktivitu. Všechno ve vaší budově bude šlapat jako nikdy.

Vlastnosti a výhody

 • Jednoduché zprovoznění a používání,
 • spolehlivá a osvědčená technologie,
 • nízká cena,
 • nízká spotřeba, resp. dlouhá životnost baterie,
 • špičkový bezdrátový dosah,
 • přes 50 typů senzorů,
 • rozšiřitelné řešení (až 100 senzorů / gateway),
 • mezinárodní rádiové frekvence (RF),
 • cloudový monitorovací software,
 • alerty přes SMS, e-mail či telefonický hovor,
 • nonstop přístup odkudkoli,
 • na požádání k dispozici senzory vyrobené na zakázku.

Díky IoT řešení Monnit pro vzdálené monitorování nemáte jen přehled o vaší firemní nemovitosti, ale především lepší kontrolu nad možnými problémy. Řešení Monnit pro vzdálené monitorování firemních nemovitostí představuje nejintuitivnější, nejspolehlivější a cenově nejdostupnější řešení na trhu.

obr 2

Klíčové body – shrnutí

 • Manuální monitorování prostředí a vybavení budov je náročné na čas a zdroje a je spojené s rizikem selhání lidského faktoru.
 • Řešení Monnit pro vzdálené monitorování je navrženo pro důkladné sledování a zaznamenávání důležitých informací o provozu vašich budov.
 • Díky monitorování budovy zefektivníte její provoz a ušetříte na energiích.
 • Řešení Monnit pro vzdálené monitorování šetří vaše nervy. K aktuálním informacím o vašich budovách máte nepřetržitý přístup odkudkoli.
 • Systém Monnit vám v případě problému okamžitě pošle notifikaci. Díky tomu předejte odstávkám a nákladným škodám.
 • Využít internet věcí a řešení Monnit v jakékoli firmě je teď snadné a cenově dostupné.
„Spolehlivé řešení, které jsme hledali, jsme našli u firmy Monnit. Jakmile se teď v našich budovách vyskytne jakýkoli problém, hned o něm víme. Monnit řešením jsme nejdřív osadili naše bojlery a pumpy. Je ale tak užitečné a cenově dostupné, že ho postupně nasazujeme napříč celým kampusem a instalujeme ho na další věci, které chceme monitorovat.“

- Carl S., správce budov

O společnosti Monnit

monitSe svou nabídkou snadno ovladatelných a cenově dostupných bezdrátových senzorů propojuje společnost Monnit pomocí internetu věcí průmysl s technologiemi. Řešení Monnit se dají použít k monitorování různého vybavení (lze měřit například teploty, pohyb, vlhkost, spotřebu energie atd.). Pokud dojde k překročení přednastaveného limitu, uživatel je upozorněn prostřednictvím SMS, e-mailu či telefonátu. Snaží se předcházet potížím s inventářem a infrastrukturou a šetřit vám tak čas a peníze.

Společnost Monnit byla zařazena mezi 50 nejlepších firem poskytujících inovativní IoT řešení. Její technologie výrazně změnila chápání toho, jaké věci můžeme propojovat, monitorovat a ovládat a jak to lze provádět. Je téměř nemožné najít věc, proces či řešení, ke kterému by se nedal připojit jeden z více než 50 spolehlivých a cenově dostupných bezdrátových senzorů Monnit. Ty se dají využít, ať už jde o malou firmu či velký podnik nebo venkovní, vnitřní, komerční či průmyslové prostory.

Související produkty

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2020

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu