FIOTFIOT.cz | FOXON INTERNET OF THINGS


FIOT.cz | FOXON INTERNET OF THINGS

fiot-FOXON internet of things - FOXON

FIOT, neboli FOXON Internet of Things, je moderní nástroj pro condition monitoring, prediktivní a chytrou údržbu, který sdružuje data do jednoho přehledného online systému.


i-fiot-foxon

FIOT představuje ucelené řešení skládající
se z hardwaru a softwaru pro celý výrobní závod.

 

Základní pilíře FIOTu


1. condition monitoring

Proces monitorování stavu stroje z hlediska jeho parametrů (vibrace, teploty, kvalita oleje, atd.). Umožňuje vám zjistit významné změny měřených veličin, které jsou indikativní pro rozvíjející se poruchy.

 

2. Prediktivní údržba

Navazuje na condition monitoring. Monitorování stavu stroje vám umožní vyhodnotit blížící se poruchy a naplánovat údržbu či opatření tak, aby k poruše nedošlo. Zároveň pomocí postupů prediktivní údržby ušetříte náklady za díly měněné při preventivní údržbě. Mnohdy totiž opotřebení preventivně měněných dílů neodpovídá stavu nutnému k výměně.

 

3. Chytrá údržba

Vychází z prediktvní údržby a condition monitoringu. Technologie, které se v tomto konceptu používají, umí generovat úkol pro konkrétní osobu a asistovat při jeho plnění. Díky tomu je chytrá údržba ideální kolekcí on-line nástrojů pro údržbáře (dokumentace, knowledge base, checklist, apod.).

 

4. Rozšířená realita

Toto označení se používá pro reálný obraz světa doplněný o objekty vytvořené počítačem. Jinak řečeno jde o zobrazení rality (např. stroje nebo výrobní linky) a následné přidání digitálních infomrací o daném objektu. Rozšířená realita vám poskytne kvalitnější dohled nad údržbou, výrobou a ostatními oblastmi dle vaší fantazie.

 

fiot-schéma- foxon

 

Výhody řešení FIOT

- bezdrátové technologie na úrovni senzorů v oblasti komunikace
- OPC standardy
- cloudová uložiště i lokální servery
- mobilní koncová zařízení
- analytické nástroje pro zjišťování trendů a predikci budoucího vývoje
- systémová integrace k propojení výhod specializovaných aplikací
- nejmodernější HW a SW od renomovaných výrobců
- dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s výrobou, údržbou a integrátory
- robustní platforma ThingWorx

 

FIOT řeší problémy v oblastech

- predikce poruch a hledání závislostí
- mobilita a reakční doba údržby
- včasné varování o mimořádných událostech
- řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků
- úspory energií a odstranění negativních vlivů jejich dodávek
- zvyšování OEE
- komplexní reporting
- podpora Industry 4.0 a inovací
- kvalitní a spolehlivá průmyslová komunikaceChcete více informací? Napiště nám a nebo přejděte na www.fiot.cz4
6
3
3
8
2
2