Co projekty FIOT řeší?

sledujeme stavy, vlastnosti a události v mnoha oblastech a efektivně na ně reagujeme 

Oblasti použití:

Úspory energií

Sledování spotřeb energií je klíčovým krokem k realizování úsporných opatření v této oblasti. My ale jdeme ještě dál. Technicky umíme sledovat a analyzovat kvalitu elektrické energie a sofistikovaným řízením světel (bez nákladných rekonstrukcí) umožňujeme snižovat náklady na osvětlení. Máme i řešení pro sledování stavu baterií a záložních zdrojů.


Zvyšování OEE (= Overall Equipment Effectiveness)

Důsledný condition monitoring, založený na automatizovaně sbíraných datech, umožňuje zabezpečit takový technický stav výrobních zařízení, při kterém se dostupnost a výkonnost drží na maximu. 

Správným vyhodnocením dat a nastavením limitů také můžete vhodně plánovat a zabezpečit i případné odstávky (náhradní díly, kooperace, dokumentace…).


Predikce poruch a hledání souvislostí

Předpokladem účinnosti údržby a snižování nákladů na ni je predikce poruch, resp. nutných zásahů. Proto nejen že sbíráme data v reálném čase, ale také zpracováváme historická data na co nejvyšší úrovni s využitím moderních analytických metod a napojujeme je na systémy určené pro velké objemy dat (BigData). 

Díky tomu umíme zachytit jak negativní trendy (např. horšící se vibrace), tak i širší souvislosti (např. teplota vs. kvalita oleje vs. vibrace).


Využití rozšířené reality

Rozšířená realita není jen o vytvoření vlastní aplikace, ale především o novém stylu práce – o inovaci v pravém slova smyslu. Posuďte sami: máte k dispozici tablet nebo mobilní telefon, na jehož displeji se vám zobrazí pohled na reálný objekt (např. výrobní linku). Obraz je obohacen o „ovládací“ prvky (ikony), které vám přímo na místě poskytnou celou řadu informací o objektu (např. hodnoty sledovaných veličin, odkazy na dokumentaci, přehled událostí…). 

S objektem můžete také manipulovat nebo nahlédnout „pod kapotu“, aniž byste potřebovali složitou techniku a dlouhé hodiny montážních prací. Můžete také pořizovat fotodokumentaci a využívat znalostní databázi. A to vše na jednom zařízení a v jednom prostředí.


Mobilita a reakční doba údržby

Ve výrobě se kladou vysoké nároky na pravidelnou údržbu i odstranění aktuálních závad. V tabletu nebo mobilním telefonu proto můžete mít k dispozici veškerá potřebná data o stavu a nastavení senzorů, odpovídající dokumentaci i alokaci náhradních dílů. Díky pár klikům získáte informace, které aktuálně potřebujete, a pokud se objeví závada, kterou není možné odstranit rovnou na místě, zadáte pomocí aplikace požadovaný úkol příslušné sekci údržby.


Včasné varování o mimořádných událostech

Včas znamená v tomto případě ihned v okamžiku výskytu mimořádné události. Proto umožňujeme na online data reagovat online informací, tedy okamžitým porovnáním s přednastavenými limitními hodnotami a následným alarmovým hlášením (SMS, e-mail, signalizace). Vhodným nastavením umožňujeme i eskalaci alarmů.


Komplexní reporting

Komplexní reporting znamená znásobení účinnosti dílčích databází a systémů (PLC strojů, firemní ERP, systémů řízení údržby, skladových systémů, přídavných senzorů apod.) pomocí sjednocujících dashboardů a smysluplných datových rozhraní. Uživatelsky přívětivé prostředí vám umožní rychlou orientaci v souvisejících informacích. Systém zamezuje duplikování dat, což znamená, že budou kvalitnější (spolehlivější), a navíc vám to umožní jejich snadnější správu.


Kvalitní a spolehlivá komunikace

Základem každého řešení je spolehlivá komunikace se stroji, systémy a uživateli. Naší výhodou jsou letité zkušenosti se standardy OPC, bezdrátovými komunikacemi, průmyslovými sběrnicemi, řídicími systémy a především možnosti vlastního vývoje produktů pro sběr dat.


Podpora Industry 4.0

Industry 4.0. pro nás již není budoucnost, ale současnost. Našli jsme se především v pojmech „chytrá továrna“ a speciálně pak „chytrá údržba“. Naše řešení respektují základní principy tohoto trendu, jako je důraz na mobilitu, digitalizace dat a propojování systémů. Využíváme jak osvědčené nástroje, tak i nové progresivní technologie (bezdrátové senzory, rozšířená realita, analýza dat) a rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme.


Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

S problémem nedostatku lidí v údržbě, zvyšujících se nároků na specializaci, nespolehlivosti autonomní údržby i s rostoucím tlakem na atesty a pravidelná proškolování se setkáváme velmi často. Efektivním řešením je sada nástrojů, od zpřístupnění relevantní části dokumentace přes „navigace“ při kontrolách a zásazích až po interaktivní checklisty či knowledge base. K tomu využíváme kromě osvědčených postupů, jako je automatizovaný sběr dat v reálném čase a systémová integrace, i nejmodernější technologie – rozšířenou a virtuální realitu, digitální dvojče a mobilní koncová zařízení včetně 3D aplikací.

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracování osobních údajů.

Recenze | 04. 02. 2020

Více jak před rokem uvedla na trh americká společnost Monnit novou řadu bateriových a bezdrátových IoT senzorů Monnit ALTA. Vedle lepšího bezdrátového přenosu dat až na vzdálenost 400 m mají senzory nově vestavěnou paměť pro až 512 záznamů.My je ve FOXONu už rok testujeme, podívejte se, jak to dopadlo. …

Případové studie | 31. 01. 2020

Jihokorejská ocelárenská společnost POSCO, jeden z největších producentů oceli na světě, nainstaloval do svých dvaceti sítí PROFIBUS DP 200 zařízení ProfiHub. Co jim to přineslo?

Případové studie | 29. 01. 2020

Největším strašákem nizozemské pekárenské společnosti Bakkersland, kterého se při výrobě bojí, je neplánovaná odstávka stroje. Ta totiž může zpozdit celý logistický proces. Aby těmto nevítaným situacím předešla, rozhodla se společnost realizovat projekt, jehož cílem bylo vybavit každý stroj průmyslovým routerem Ewon.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu