Reference

Jaké jsme realizovali projekty?
A jak jsou spokojeni naši zákazníci?


Aktivní monitoring PROFINET sítí a jeho potenciál

Na začátku projektu bylo potřeba zjednodušit dohled nad optickými PoF PROFINET kabely na svařovně a také usnadnit jejich údržbu. Dnes hlídáme kvalitu cca 6 tisíc optických kabelů, to vše v jednom přehledném systému. Vývojem a nasazením vlastních SW nástrojů a vizualizací v prostředí ThingWorx je dnes k dispozici řešení, které už nezahrnuje pouze informace o kvalitě signálu v jednotlivých optických PoF PROFINET kabelech, ale i PROFINET stanicích, jejich firmware verzích, datových tocích, poškozených paketech, aktuální  topologii a desítky dalších informací. Kromě toho umožňuje sledovat chybová hlášení ventilových ostrovů FESTO CPX a stále přemýšlíme o dalších funkcionalitách systému „pod jednou střechou“.

  • Celé řešení vedlo především ke zrychlení lokalizace poškozeného PoF kabelu a jeho včasné opravě.


Condition monitoring největších lisů v ČR

Cílem projektu bylo vytvořit zcela nový condition monitoring systém lisovacích linek PXL (od firmy Schuler), což zejména údržbě umožní neustálou kontrolu klíčových zařízení a veličin. Dnes systém FIOT condition monitoring hlídá ve dvou lisovacích linkách PXL parametry a spotřeby tlakového vzduchu, spotřeby elektrické energie, průtoky a teploty chladicí vody, teploty hlavních motorů, hodnoty lisovacích sil, vakua, PROFINET sítě atd. Výčet ještě zdaleka nekončí, neboť řešení postavené na OPC komunikaci a IoT platformě ThingWorx skýtá potenciál pro další rozšiřování. Za zmínku stojí i vizualizace na mobilních zařízeních, alertový subsystém, rozšířená realita nebo odkazy na relevantní dokumentaci, zkrátka vše pro uživatelský komfort.

  • A přínosy? Jasné. Obě lisovací linky PXL jsou pod permanentním dohledem systému FIOT, který  pomáhá údržbě hlídat stav největších a nejmodernějších lisů v Evropě, a to i vzdáleně.

Náhrada manuálního sběru dat bezdrátovou technologií

V Třineckých železárnách potřebovali zefektivnit a zautomatizovat pravidelná měření teplot na mnoha místech ve výrobních halách. Po zvážení několika možností jsme se se zákazníkem nakonec shodli na použití bezdrátových senzorů Monnit, využívajících frekvenci 868 MHz. Senzory jsme spojili s IoT bránou a data napojili do vlastního SW systému zákazníka.

  • Celý projekt se vzhledem k ušetřeným hodinám práce při manuálním sběru teplot zaplatí už za necelý rok a půl.

Bezdrátový monitoring kvality řídicího napětí 24 V

Ve ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav jsme nasadili řešení pro bezdrátové sledování kvality napětí 24 V v rozvaděčích. Naše společnost k tomu vyvinula vlastní zařízení pro permanentní monitorování napájecího napětí s označením AB-Tester (resp. dnes FIOT Sensor). FIOT Sensor pracuje na principu měření napětí na jednotlivých vodičích, v pevně daných intervalech vyhodnocuje maximální, minimální a střední hodnotu tohoto napětí a data zasílá bezdrátově po frekvenci 868 Mhz na IoT gateway. Odtud jsou hodnoty dále komunikovány a vizualizovány v platformě ThingWorx.

  • Už během zkušebního provozu uživatelé získali důležité informace k přijímání opatření pro zlepšení kvality řídicího napětí 24 V. Na mnohých provozech se tím také usnadnilo hledání příčin výpadků technologií. Příjemným bonusem je i sledování teplot v příslušných rozvaděčích.

Aktivní a pasivní monitoring PROFINET sítě

V případě montážní linky jsme čelili velké výzvě, a to požadavku na řešení permanentního aktivního a pasivního monitoringu průmyslových sítí PROFINET. Důvodem byla především potřeba nejen pravidelným skenováním sledovat stanice v síti PROFINET, ale v reálném čase předat dispečinku údržby upozornění o případných alarmech nebo výpadcích PROFINET stanic. Řešení jsme postavili na vlastních SW nástrojích a vizualizaci spolu s business logikou jsme realizovali v platformě ThingWorx.

  • I nepatrné zlepšení reakceschopnosti údržby má v tomto případě hmatatelný přínos. Ve výrobním procesu montáží se totiž hraje doslova o každou minutu – co minuta, to jeden vůz.

Bezdrátový sběr dat jako první krok condition monitoringu

Vedení údržby České zbrojovky identifikovalo potřebu zavést condition monitoring, a to bylo hlavním impulsem ke spuštění projektu. Co následovalo, byla snaha ověřit skutečnou využitelnost takovýchto dat a určit priority pro komplexní řešení. Proto jsme navrhli využít bezdrátové senzory Monnit, IoT bránu a standardní vizualizaci okamžitých hodnot a historických průběhů. Výsledek naplnil očekávání – nejen, že umožnil optimální výběr a instalaci čidel a upřesnění specifikace při hledání řešení dalších etap, ale přinesl i první prokazatelné úspory při sledování kvality tlakového vzduchu. Potenciál se podařilo prokázat a dnes je již ve fázi příprav přechod na robustní řešení FIOT s využitím OPC komunikace a platformy ThingWorx.

  • Podobný postup doporučujeme i dalším firmám. Jeho hlavní výhodou je modularita, díky které lze nasazení měnit, rozšiřovat a přesouvat, soběstačnost údržby při instalaci prvků a možnost postupného osvojení práce s technologickými daty.

Data z frekvenčních měničů jako ukazatele stavu pohonů

Velmi důležitým a často zastoupeným prvkem na svařovně ŠKODA AUTO, a.s. jsou frekvenční měniče SEW. Pro naše řešení jejich sledování byl důležitý předpoklad, že zhoršující se stav mechanických částí technologie, které jsou uváděny do pohybu pohonem SEW, se projeví na zvýšení hodnot okamžitého proudu z měniče do motoru. Rozhodli jsme se tedy dlouhodobě sledovat hodnoty proudu na výstupu měniče a z jejich vývoje, pozvolného zvyšování či náhlé změny vyvozovat abnormality ve stavu mechanických komponent technologie. Ke sběru potřebných dat jsme vyvinuli vlastní OPC server pro měniče SEW, k dalšímu zpracování a vizualizaci využíváme platformu ThingWorx. 

  • Takovýto kontinuální monitoring zatížení pohonu už během velmi krátké doby po nasazení umožnil včasné odhalení hrozící mechanické závady.

Permanentní diagnostika sítí PROFIBUS DP

Na lakovnu závodu ŠKODA AUTO, a.s. Kvasiny jsme dodali řešení pro permanentní sledování kvality sítě PROFIBUS DP. Ke sběru dat o PROFIBUS stanicích a telegramech používáme HW moduly COMbricks od firmy PROCENTEC. Vizualizace je zpřístupněna na platformě ThingWorx a zobrazuje živé i ztracené stanice v síti, opakované i poškozené dotazy, diagnostické zprávy a záznamy špatné komunikace na základě nastavených spouštěčů.

  • Použité řešení COMbricks je modulární systém, který lze v průběhu života měnit, rozšiřovat a přesouvat, v tom spočívá i velký potenciál do budoucna.

Aplikace inovativní technologie vizualizace dat do procesů údržby

V uplatnění principů Industry 4.0 se společnost Bosch velmi angažuje, i díky tomu její zástupci a naši pracovníci fungovali jako jeden tým s cílem ověřit nový přístup a vytvořit prakticky využitelné řešení. A jak to funguje? Uživatel má k dispozici tablet nebo mobilní telefon, na jehož displeji vidí pohled na reálný objekt nebo 3D model obohacený o „ovládací“ prvky (ikony), které mu poskytnou celou řadu informací o objektu (téměř 250 sledovaných veličin) bez nutnosti opouštět místo zásahu. A nejen to, uživatel může s objektem manipulovat, nahlédnout „pod kapotu“, aniž by potřeboval složitou techniku a dlouhé hodiny montážních prací. Kromě sledování technologických dat je implementováno i sledování limitních stavů, vizualizace šarže a zpřístupnění relevantní dokumentace.

  • Největším úspěchem projektu je pak reakce prvních potenciálních uživatelů a jejich podněty na využití v běžných procesech údržby. Věříme, že tento krok bude brzy následovat.

Sledování spotřeby a kvality elektrické energie

Hlavním impulsem ke vzniku projektu byly požadavky programu „zelená továrna“ v kombinaci s úsilím o snižování nákladů.
Cílem projektu je vytvořit systém, který umožňuje měřit, zobrazovat a porovnávat hodnoty spotřebované elektrické energie (elektrická práce) v dílčích částech technologie (stroje, střediska, oblasti) za různá časová období. Během první realizační etapy jsme nainstalovali téměř 100 třífázových analyzátorů sítě do 3 rozvoden. Data z analyzátorů, nejen o spotřebě elektrické energie, ale i o kvalitě elektrické sítě (proud, napětí, příkon, účiník, harmonické zkreslení napětí), jsou vyčítána z analyzátorů do OPC serveru KEPServerEX protokolem Modbus, odkud jsou dále komunikována do celopodnikové platformy chytré údržby FIOT.

  • Výsledkem je přehledný monitoring spotřeby elektrické energie dle provozů a časů. Díky historii sbíraných dat lze také zpřesnit předvídání spotřeby v souvislosti s daty plánů výroby.

Podrobné případové studie

Ostatní články | 25. 06. 2019

Víte, že potřebujete začít sbírat průmyslová data, ale nemáte na to v rozpočtu dost peněz? A ty nedostanete, dokud neukážete, co to přinese? Víme, jak tenhle začarovaný kruh přetnout. Přečtěte si, jak nevyhazovat zbytečně peníze a přibližovat se condition monitoringu krok po kroku.

Ostatní články | 25. 03. 2019

21. 3. 2019 proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení soutěže IT projekt roku 2018, kterou vyhlašuje organizace CACIO (Česká asociace informačních ředitelů). Jako nejlepší projekt vyhodnotila porota náš FIOT Smart Maintenance v závodě ŠKODA AUTO a.s. Moc děkujeme nejen CACIO, ale hlavně Škodovce, že je tak skvělým partnerem. Přečtěte si podrobnosti.

Případové studie | 18. 02. 2019

Už ve třech halách závodu ŠKODA AUTO Mladá Boleslav dnes funguje systém bezdrátového sběru dat, který jsme vyvinuli přímo v libereckém FOXONu. Ukážeme vám, co a jak jsme na jednotlivých místech řešili a že je to systém vhodný i do menších provozů.


Zaujaly vás naše projekty a řešení?
Ozvěte se.

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracování osobních údajů.

Ostatní články | 22. 07. 2019

Na letošní FOXON Academy Tour 2019 nás navštívil i Jaroslav Blažek z blaja.cz. Zaujal ho tento zajímavý nápad. Proč?

Ostatní články | 15. 07. 2019

V6.7 OPC serveru KPEServerEX tentokrát reaguje na různorodé požadavky uživatelů. V článku najdete hlavní nové funkce, které aktualizace přináší, i přímý odkaz ke stažení nové verze.

Ostatní články | 25. 06. 2019

Víte, že potřebujete začít sbírat průmyslová data, ale nemáte na to v rozpočtu dost peněz? A ty nedostanete, dokud neukážete, co to přinese? Víme, jak tenhle začarovaný kruh přetnout. Přečtěte si, jak nevyhazovat zbytečně peníze a přibližovat se condition monitoringu krok po kroku.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2018

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu