digitální transformace výrobního závodu

Z dat tvoříme informace

Digitální transformace je o změně způsobu, jakým výrobci provozují své podniky, a to s využitím dat, která denně generují, ale nikdy nebo jen zřídkakdy spotřebovávají v reálném čase.

Jak tedy ve výrobním závodě vytvořit z dat informace, abyste na jejich základě dokázali dělat okamžitá rozhodnutí? O tom je digitální transformace, kterou ve společnosti FOXON nazýváme strategií FIOT.

Od konzultací až po realizovaná řešení

FIOT je název ekosystému digitálně transformované továrny v podání společnosti FOXON. Naše řešení si kladou za cíl nastartovat digitální transformaci závodu přes dílčí kroky, ke kterým poskytujeme:

 • konzultace, edukace a úvod do digitální transformace,
 • analýzu problémů, potřeb a přání v rámci vaší firmy,
 • spolutvorbu vhodné strategie a architektury,
 • sběr dat z výrobních systémů, senzorů a aplikací,
 • vytvoření unikátní datové infrastruktury jako jednoho místa pravdy,
 • realizaci dílčích projektů, ke kterým přistupujeme jako k součásti většího celku (např. monitoring strojů, výroby, prostojů, energií apod.),
 • reporting dat v jednotném reportovacím nástroji.

Projekty na architektuře UNS

Mnoho společností zavádí jednotný jmenný prostor (UNS), aby urychlily své projekty průmyslu 4.0.

UNS (Unified NameSpace) představuje moderní způsob sběru, uspořádání a sdílení IT/OT dat v rámci celého závodu (či více závodů). UNS si představte jako datový hub, přes který si stroje, zařízení, IoT senzory, libovolné software aplikace a lidé vyměňují online data. Takto vytvořený datový hub představuje tolik potřebné jedno místo pravdy, ve kterém najdeme ověřená a aktuální živá data ze všech připojených IT systémů a OT zařízení. Kromě toho v prostředí UNS vytvoříme hlavní společnou datovou strukturu celého závodu, od výrobních hal až po konkrétní hodnoty výrobní linky.

UNS DataHub je základní kámen vaší strategie digitální transformace, na kterém budete stavět další projekty a řešení digitalizace. S koncepcí UNS už nebudete propojovat IT/OT systémy tradičním způsobem point-to-point, ale nově přes datový hub. Díky tomu minimalizujete současná špagetová propojení IT/OT systémů, čímž zjednodušíte, zpřehledníte a zrychlíte proces výměny dat mezi těmito systémy. Důležitým přínosem je také prakticky neomezená škálovatelnost a dostanečná robustnost celého řešení.

V rámci architektury UNS vytvoříme rychleji a efektivněji nové dílčí projekty, jako např. monitoring kondice strojů, monitoring výroby, kvality, prostojů, využitelnosti strojů, monitoring spotřeb energií, machine learning, systémy pro údržbu, mobilní aplikace, reporty a dashboardy pro všechny manažery na všech úrovních závodu apod.

FIOT = UNS + dílčí projekty

V rámci společné a jednotné datové infrastruktury UNS navrhujeme snadno použitelná softwarová řešení, která vám pomohou dělat lepší rozhodnutí v reálném čase.

Takové projekty pak slouží údržbě, výrobě, kvalitě, energetice i celému managementu. Condition monitoring (CM) umožňuje sledovat trendy ve vývoji měřených hodnot a indikovat rozvíjející se poruchy dříve, než ovlivní chod stroje. Dlouhodobé a automatizované sledování OEE zase přispívá k zefektivňování výrobních procesů. Přesné sledování spotřeb energií pomůže optimalizovat spotřebu, sledovat náklady i hlídat kondici stroje.

Vyhodnocování všech dat dohromady tvoří přesnější přehled o všem, co se ve firmě děje.

Inspirujte se projekty, které jsme už nasadili u našich zákazníků.

Jak na to

1. Sbírejte data ze strojů a standardizujte je

Začněte odspodu. Řídicí systémy na výrobní lince obsahují spoustu užitečných dat, vy si na ně jen potřebujete sáhnout. Díky tomu se dozvíte informace o výrobě (OEE, takt, prostoje, kvalita) a získáte i data technologická (teploty, tlaky, spotřeby energií, vibrace, průtoky atp.).

Zároveň je třeba data standardizovat na univerzální komunikační protokol a napojit je to společné datové infrastruktury UNS. Pokud UNS nemáte nebo nechcete, pak data uložíme data do databáze a roztřídíme je tak, aby se dala snadno využít v dalších nadřazených systémech.

Ve FIOTu sbíráme data z mnoha různých systémů na úrovni shopflooru, ať už jsou to PLC, CNC, IoT čidla a roboty od mnoha různých výrobců. Umíme také hlídat kvalitu komunikačních sběrnic PROFIBUS a PROFINET.

FIOT přitom není jeden konkrétní software, ale know-how, jak z dostupných technologií vybrat nejvhodnější aplikace, které se ve vašem konkrétním případě budou hodit.

2. Co s daty dál? Integrujte je s ostatními OT a IT systémy

Takto připravená data pak můžou sloužit mnoha lidem i systémům napříč celým závodem. Soustřeďují se v centrálním datovém hubu, tzv. UNS, a ten je pak poskytuje dál.

Data využijí:

 • údržbáři v rámci condition monitoringu,
 • výroba a kvalita při sledování OEE,
 • správci budov při monitorování objektů,
 • všichni uživatelé systémů ERP, MES, SCADA, SAP atd.

FIOT přitom zajišťuje, aby všichni uživatelé měli stejný zdroj dat. Velkou výhodou je, že jsou všechna data poskytována online a v reálném čase, na jejich vyhodocení tedy nemusíte čekat dny nebo týdny, jako dřív.

3. Udělejte z dat užitečné informace. Pro všechny

Data ale nestačí jen sbírat, musíte je vidět. Nejen na úrovni vedení závodu, ale v celé firmě.

Aby se vám s nimi dobře pracovalo, potřebujete na ně nahlížet pomocí přehledných reportovacích nástrojů, jako je např. Power BI.

Oceníte přehledné grafy a vizualizace. Navíc data nejsou dostupná jen zpětně, ale prakticky v reálném čase online, takže na reporty není třeba čekat dlouhé hodiny a dny.

Podstatou FIOT projektů je dát výrobní a technologická data do takových souvislostí, aby bylo možné udělat z nich užitečné informace. Ty vám pak pomáhají dělat rychlejší a efektivnější rozhodnutí, ať už jste manažer nebo údržbář.

Než se pustíme do sběru dat a vývoje aplikací ve FIOTu

Jaká je podpora a vize managementu?

Kde jste digitálně dnes, kam digitálně jdete, kam byste měli jít? Jak vážně to management myslí s digitální transformací závodu? Jaké máte představy o přínosech digitální transformace?

Tyto informace jsou velmi důležité a bez nadsázky se dá říci, že bez nich nemůžeme začít.

Co vás trápí?

Zeptáme se lidí na všech úrovních závodu na jejich problémy, co je trápí, co je zdržuje, co je dělá neefektivními a jak by to vše oni sami vyřešili. 

Začneme u nich, oni to totiž ví.

Úspěšné inovace se dějí odspoda.

Jak chcete fungovat v budoucnu?

Jak by měl ideálně vypadat váš pracovní den

Technologicky je dnes možné vše, ale brání nám naše nastavení mysli, bojíme se změn.

Digitální transformace je o tom, že věci můžete dělat úplně jinak. Myslete na to a nebraňte se žádným nápadům.

Proč vybrat FOXON
Jako partnera pro digitální transformaci

Potřeby každého výrobního závodu jsou unikátní, a proto se chceme stát vaším dlouhodobým partnerem, se kterým budete konzultovat a realizovat své potřeby od sběru dat až po vývoj aplikací. Ke každému projektu přistupujeme jako k jedné části většího celku. Víme, že sběr dat je nekonečný projekt, a proto už od začátku navrhujeme vše pro kontinuální růst vašich požadavků.

V každém závodě je mnoho požadavků na sběr a vyhodnocení dat. Proto jsme vytvořili FIOT, otevřený a na míru vyvíjený ekosystém, který umožňuje průmyslovým podnikům rychlejší a efektivnější výrobu, snižuje náklady na údržbu a zvyšuje kvalitu produktů a služeb.

 • Máme zkušenosti. Jako systémový integrátor 4.0 už roky pracujeme na analýzách, návrzích řešení, dodávkách systémů sběru dat, zpracování a integrace dat, archivaci, vizualizaci a reportingu.
 • Jsme inovativní. Dodáváme moderní průmyslová digitální řešení a produkty pro výrobní podniky, které jim umožňují propojit, digitalizovat a optimalizovat výrobní procesy.
 • Nejsme prodejce, ale integrátor. Nejde nám jen o prodej technologií, ale poskytujeme technické znalosti a skutečná řešení, která jsou přizpůsobitelná, škálovatelná a fungují.
 • Řešíme vaše problémy. Věnujeme čas pochopení vašich problémů, možností a potenciálu, a proto jsme schopni zohlednit vaše potřeby a proměnit je ve správné řešení právě pro vás. Nevnucujeme vám jedno řešení, ale inspirujeme. 

Kde už FIOT funguje?

loga reference fiot new

Začněte malými kroky, myslete na velké cíle

Prvním krokem je konzultační schůzka, na které nám ukážete, proč a jak byste potřebovali data sbírat, jak k digitální transformaci přistupujete.

My vám poradíme, odkud začít, jaká by měla být vaše strategie, aby byla do budoucna úspěšná, a v čem vám s tím můžeme pomoct.

Když si sedneme, společně pak můžeme plánovat kroky další.  • * Tato pole prosím vyplňte, bez nich se k nám vaše zpráva nedostane.
  Rychlý dotaz


  Typ vašeho dotazu  Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

  Sledujte nás i na sociálních sítích.

  Made by FOXON s.r.o. © 2022