FIOT – řešení pro condition monitoring a OEE

FIOT (FACTORY INTERNET OF THINGS)
CHYTRÉ PROJEKTY PRO IOT A INDUSTRY 4.0

Projekty FIOT jsou připraveny řešit celý ekosystém údržby – sběr dat, condition monitoring (CM), preventivní a chytrou údržbu i třeba rozšířenou realitu.

V jednom uživatelském prostředí umíme najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení, jako jsou např. vibrace, teploty a další údaje z čidel a PLC. FIOT také umožňuje nejrůznější pohledy na spotřebu energií a médií, relevantní sledování prostředí na halách, stavu sítí i dalších vlivů. Na základě většího množství dat pak můžete sledovat i různé trendy a vzájemné ovlivňování veličin.

FIOT představuje ucelené řešení skládající se z hardwaru a softwaru určeného pro měření fyzikálních i nefyzikálních veličin, sběr dat z PLC i senzorů, archivaci, vyhodnocování, plánování a prevenci. FIOT je zkrátka moderní nástroj pro sběr dat, condition monitoring, preventivní a chytrou údržbu, který sdružuje data do jednoho přehledného online systému.

SLEDUJEME STAVY, VLASTNOSTI A UDÁLOSTI V MNOHA OBLASTECH A EFEKTIVNĚ NA NĚ REAGUJEME

Oblasti použití

Úspory energií

Sledování spotřeb energií je klíčovým krokem k realizaci úsporných opatření v této oblasti. Mluvíme nejen o elektrické energii, ale i o vodě a tlakovém vzduchu. A jdeme ještě dál, technicky umíme sledovat a analyzovat kvalitu těchto medií a máme řešení i pro sledování stavu baterií a záložních zdrojů.


Zvyšování OEE (= Overall Equipment Effectiveness)

Důsledný condition monitoring, založený na automatizovaně sbíraných datech, umožňuje zabezpečit takový technický stav výrobních zařízení, při kterém se dostupnost a výkonnost drží na maximu. 

Správným vyhodnocením dat a nastavením limitů také můžete vhodně plánovat a zabezpečit i případné odstávky (náhradní díly, kooperace, dokumentace…).


Predikce poruch a hledání souvislostí

Předpokladem účinnosti údržby a snižování nákladů na ni je predikce poruch, resp. nutných zásahů. Proto nejen že sbíráme data v reálném čase, ale také zpracováváme historická data na co nejvyšší úrovni s využitím moderních analytických metod a napojujeme je na systémy určené pro velké objemy dat (BigData). 

Díky tomu umíme zachytit jak negativní trendy (např. horšící se vibrace), tak i širší souvislosti (např. teplota vs. kvalita oleje vs. vibrace).


Využití rozšířené reality

Rozšířená realita není jen o vytvoření vlastní aplikace, ale především o novém stylu práce – o inovaci v pravém slova smyslu. Posuďte sami: máte k dispozici tablet nebo mobilní telefon, na jehož displeji se vám zobrazí pohled na reálný objekt (např. výrobní linku). Obraz je obohacen o „ovládací“ prvky (ikony), které vám přímo na místě poskytnou celou řadu informací o objektu (např. hodnoty sledovaných veličin, odkazy na dokumentaci, přehled událostí…). 

S objektem můžete také manipulovat nebo nahlédnout „pod kapotu“, aniž byste potřebovali složitou techniku a dlouhé hodiny montážních prací. Můžete také pořizovat fotodokumentaci a využívat znalostní databázi. A to vše na jednom zařízení a v jednom prostředí.


Mobilita a reakční doba údržby

Ve výrobě se kladou vysoké nároky na pravidelnou údržbu i odstranění aktuálních závad. V tabletu nebo mobilním telefonu proto můžete mít k dispozici veškerá potřebná data o stavu a nastavení senzorů, odpovídající dokumentaci i alokaci náhradních dílů. Díky pár klikům získáte informace, které aktuálně potřebujete, a pokud se objeví závada, kterou není možné odstranit rovnou na místě, zadáte pomocí aplikace požadovaný úkol příslušné sekci údržby.

Samozřejmostí je pro nás i tvorba rozhraní k propojení se systémy řízení údržby.


Včasné varování o mimořádných událostech

Včas znamená v tomto případě ihned v okamžiku výskytu mimořádné události. Proto umožňujeme na online data reagovat online informací, tedy okamžitým porovnáním s přednastavenými limitními hodnotami a následným alarmovým hlášením (SMS, e-mail, signalizace). Vhodným nastavením umožňujeme i eskalaci alarmů.


Komplexní reporting

Komplexní reporting znamená znásobení účinnosti dílčích databází a systémů (PLC strojů, firemní ERP, systémů řízení údržby, skladových systémů, přídavných senzorů apod.) pomocí sjednocujících dashboardů a smysluplných datových rozhraní. Uživatelsky přívětivé prostředí vám umožní rychlou orientaci v souvisejících informacích. Systém zamezuje duplikování dat, což znamená, že budou kvalitnější (spolehlivější), a navíc vám to umožní jejich snadnější správu.

Pro ještě větší komfort a flexibilitu můžeme nabídnout i vytvoření datových skladů a OLAP kostek. Práce s nimi je pak čistě v kompetenci koncových uživatelů s využitím nástrojů jako Power BI, Excel, Tableu apod.


Kvalitní a spolehlivá komunikace

Základem každého řešení je spolehlivá komunikace se stroji, systémy a uživateli. Naší výhodou jsou letité zkušenosti se standardy OPC, bezdrátovými komunikacemi, průmyslovými sběrnicemi, řídicími systémy a především možnosti vlastního vývoje produktů pro sběr dat.


Podpora Industry 4.0

Industry 4.0. pro nás již není budoucnost, ale současnost. Našli jsme se především v pojmech „chytrá továrna“ a speciálně pak „chytrá údržba“. Naše řešení respektují základní principy tohoto trendu, jako je důraz na mobilitu, digitalizace dat a propojování systémů. Využíváme jak osvědčené nástroje, tak i nové progresivní technologie (bezdrátové senzory, rozšířená realita, analýza dat) a rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme.


Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

S problémem nedostatku lidí v údržbě, zvyšujících se nároků na specializaci, nespolehlivosti autonomní údržby i s rostoucím tlakem na atesty a pravidelná proškolování se setkáváme velmi často. Efektivním řešením je sada nástrojů, od zpřístupnění relevantní části dokumentace přes „navigace“ při kontrolách a zásazích až po interaktivní checklisty či knowledge base. K tomu využíváme kromě osvědčených postupů, jako je automatizovaný sběr dat v reálném čase a systémová integrace, i nejmodernější technologie – rozšířenou a virtuální realitu, digitální dvojče a mobilní koncová zařízení včetně 3D aplikací.


Automatizace preventivní údržby

I přes využívání nejmodernějších metod údržby zůstává prevence nutnou podmínkou a jistotou pro plynulý chod výroby. Celá řada automatizovaně sbíraných dat nicméně umožňuje povýšit i tuto činnost do oblasti chytré údržby. Motohodiny, zdvihy, hladiny olejů, počty kusů, to vše slouží jako kritérium a vhodně zvolené logika se už samá postará o včasné varování či generování úkolů pro pracovníky údržby.


Podpora distanční údržby

Zejména v dnešní době je přítomnost servisních techniků u klíčových technologií až neřešitelným problémem. Proto nabízíme celou řadu nástrojů, ať už jsou to zařízení pro vzdálenou správu, sběr dat do cloudových úložišť s BI nadstavbou, 3D modely s živými daty či rozšířená realita.


Zelená továrna a úcta k životnímu prostředí

Údaje o spotřebách a emisích, sledování technického stavu a energetické náročnosti technologií i budov. To vše postavené na tvrdých datech a vyhodnocované v souvislostech s produkčním profilem či povětrnostními podmínkami. Ano, i to stačí jako předpoklad pro rychlou reakci na okamžitý stav nebo pro dlouhodobou srovnávací analýzu a přijímání koncepčních opatření.


Bez kvalitních průmyslových sítí to nejde

Už vám nestačí občasné proměření, bojujete s častými výpadky, vaše síť svým rozsahem převyšuje možnosti lidského dohledu? To vše lze řešit permanentním monitoringem, pro který máme unikátní řešení zohledňující specifika vašeho provedení.


Jak se staví projekt?

Podívejte se, jak se snadno dostanete od sběru dat k preventivní údržbě krok za krokem.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu