Sběr a archivace dat
z průmyslových zařízení

PROČ DATA Z PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ SBÍRAT A STANDARDIZOVAT?

Condition monitoring strojů, procesní řízení i strategické plánování výroby nemůžete zefektivňovat bez dostatečných výrobních a technologických dat. Jejich čtení, archivace a zpracování se ale komplikuje, když si uvědomíte, že existuje velká řada komunikačních protokolů. Každé zařízení tedy komunikuje data jinak a mezi sebou nejsou kompatibilní.

Vy ale potřebujete data:

 • sbírat z různých míst – PLC, HMI, kamer, počítačů, rozvaděčů, strojů, hal a místností, objektů, aut, venkovních prostor atp.,
 • shromažďovat na jednom místě, v jedné databázi,
 • porovnávat mezi sebou,
 • zpracovávat a vytvářet mezi jednotlivými proměnnými různé funkce,
 • poskytovat dalším nadřazeným systémům.

Proto existují nástroje pro standardizaci dat, které různé komunikační protokoly „překládají“ do jednoho univerzálního. Základem úspěšného sběru a zpracování výrobních a technologických dat je pak zvolit hned na začátku správný nástroj pro tuto standardizaci. Sběr dat je totiž projekt, který nikdy nekončí, naopak, postupně roste pod rukama.

Sjednoťte sběr dat přes OPC komunikaci

Pracovat na platformě, která vám umožňuje projekty rozšiřovat a propojovat s dalšími systémy, je tedy pro úspěšný condition monitoring a komplexní práci s daty klíčové.

Jedním z nejuniverzálnějších protokolů je tvz. OPC komunikace. Zajišťuje jednotné komunikační rozhraní mezi PLC systémy a nadřazenými SW aplikacemi, např. MES, SCADA HMI, vizualizace, databáze, IoT platformy apod.

Na co klademe důraz

Standardizace metod
sběru dat

Je důležité získávat data z různých systémů jednotným a otevřeným způsobem.

Spolehlivé SW/HW produkty třetích stran

Využíváme zejména komunikační platformu KEPServerEX od společnosti Kepware (PTC), OPC Router (Inray), průmyslové routery Ewon a další.

Vlastní komunikační ovladače a datová rozhraní

K zařízením, pro která nejsou na trhu (cenově) dostupné produkty, vyvíjíme a programujeme vlastní řešení.

Sběr dat po pevných kabelových trasách

Ten je totiž nejspolehlivější. Ale tam, kde je to potřeba, využíváme i vlastní způsob bezdrátového sběru dat po frekvenci 868 MHz.

Práce s nejznámějšími databázemi

Ať už jsou to instalace lokální „on premise“ nebo v cloudu, zabýváme se všemi nejznámějšími typy databází.

FOXON nabízí

 • Konzultace a poradenství v oblastech sběru dat z blízkých i vzdálených míst, tj. míst v rámci závodu, výrobní haly nebo strojů po celém světě;
 • školení OPC komunikace a sběru dat prostřednictvím OPC serverů KEPServerEX;
 • analýzy možností sběru dat z řídicích systémů a zařízení, a to s ohledem na požadavky a vize uživatele;
 • návrh a implementaci řešení pro sběr dat ze zařízení typu PLC, CNC, roboty, HMI panely aj.;
 • zakázkový vývoj OPC serverů a jiných komunikačních ovladačů pro vyčítání dat z konkrétního zařízení i jejich zápis;
 • návrh a realizaci připojení řídicích systémů a zařízení k řešení sběru dat;
 • návrh a implementaci řešení k eliminaci ztrát dat v případě výpadků komunikace;
 • podporu standardizace, otevřenosti a škálovatelnosti řešení sběru dat;
 • návrh a realizaci ukládání dat v lokálních i cloud databázích;
 • návrh, vývoj a implementaci řešení sběru dat přes cloud technologie Microsoft Azure;
 • návrh a realizaci úprav PLC programu za účelem sběru dat;
 • tvorbu vizualizačních obrazovek, trendů, dashboardů, KPI reportů i Power BI pohledů;
 • nastavení alarmových notifikací při překročení sledovaných hodnot;
 • úpravy elektrodokumentace;
 • zaškolení obsluhy a vytvoření uživatelské dokumentace.
  • * Tato pole prosím vyplňte, bez nich se k nám vaše zpráva nedostane.

  Ukážeme vám, jak získávat data jednotným a otevřeným způsobem

  Problematice sběru dat se věnujeme od roku 2006 a řada našich zaměstnanců během své profesní kariéry i déle. Stovkám firem jsme poskytli softwarové i hardwarové nástroje pro sběr dat a naučili je s nimi pracovat.

  V roce 2015 jsme založili vlastní projektové oddělení FIOT (Factory Internet of Things) a začali nabízet řešení sběru dat v rámci komplexních projektů. Vyprofilovali jsme se mezi přední dodavatele řešení v oblastech sběru, zpracování a archivace dat z řídicích systémů PLC, CNC, robotů a dalších zařízení.

  Jak na to

  Jedna OPC komunikace pro stovky zařízení = KEPServerEX

  OPC servery značky Kepware propojí různé řídicí systémy s aplikacemi SCADA HMI, databázemi, cloudem nebo IoT. V jednom softwaru si totiž „odemykáte“ jednotlivé drivery podle toho, z jakých zařízení chcete číst data. KEPServerEX přitom dokáže obsluhovat stovky typů PLC, robotů a dalších zařízení značek Siemens, Rockwell, Omron, Fanuc, ABB, Mitsubishi, Allen-Bradley atd.

  Sebraná data převádí na protokoly OPC UA/DA, OPC HDA, SNMP, MQTT, REST, ThingWorx Native a další, data ukládá rovnou do databáze anebo matematicky upravuje.

  Kompatibilitu i všechny výhody si můžete vyzkoušet v 7denní trial verzi zdarma.


  OPC servery značky FOXON

  Tam, kde KEPServerEX nestačí a nenajdeme jiné vhodné řešení, naprogramujeme OPC server přímo ve FOXONu. Takže dnes můžete využít OPC server např. pro zařízení SEW nebo pro systémy Heidenhain.


  Pro výměnu dat s mnoha nadřazenými systémy

  Zatímco KEPServerEX vyniká velkým množstvím zařízení, ze kterých lze data sebrat (na úrovni shop flooru), silná stránka OPC routeru je naopak v množství podporovaných rozhraní směrem nahoru (úroveň top floor). 

  Dokáže komunikovat s MES/ERP, tiskárnami, různými databázemi, webovými službami, čtečkami čárových kódů, ale také si rozumí s OPC servery, vstřikolisy a CNC.

  Práce s daty přes průmyslový router

  Jako OPC UA server slouží také průmyslový router Ewon Flexy 205. Ač primárně slouží pro vzdálený přístup na řídicí systémy, právě díky tomu, že funguje zároveň jako OPC UA server a OPC UA klient, dokáže data také sbírat a zapisovat. Je kompatibilní s nejčastěji používanými řídicími systémy.

  Související produkty

  29 900.00 Kč (bez DPH)
  83 200.00 Kč (bez DPH)
  18 876.00 Kč (bez DPH)
  26 000.00 Kč (bez DPH)

  Rychlý dotaz


  Typ vašeho dotazu  Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

  Sledujte nás i na sociálních sítích.

  Made by FOXON s.r.o. © 2022